SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hver sjette voksne dansker læser dårligt

Del

Over en halv million danskere mellem 16 og 65 år har svært ved at læse. Internationalt ligger Danmark under gennemsnittet. Det viser den nye store OECD-undersøgelse PIAAC om voksnes kompetencer, som SFI har udført i Danmark.

Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? Det er fokus i den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes kompetencer. PIAAC-undersøgelsen omfatter 24 lande og afdækker voksnes færdigheder indenfor læsning, regning og problemløsning med IT.

Svage læsere en bred gruppe

Undersøgelsen viser, at cirka 583.000 personer i alderen 16-65 år har svært ved at forstå og anvende tekster i hverdagen. Blandt de mindre gode læsere er kortuddannede, ældre, personer uden arbejde og indvandrere overrepræsenteret. Men de mindre gode læsere findes i stort tal i adskillige grupper i samfundet – fx har en tredjedel en erhvervsuddannelse, og halvdelen er i arbejde.

Blandet international placering

Sammenlignet med de andre deltagerlande ligger Danmark under gennemsnittet, når det handler om læsefærdigheder. Japan scorer højest, mens Norge og Sverige også ligger over gennemsnittet. Danmark ligger på niveau med UK, Tyskland, USA og Østrig. Danskernes regnefærdigheder ligger over det internationale gennemsnit.

IT-udfordringer i hverdagen

Cirka en halv million danskere har svært ved overhovedet at bruge en computer. Yderligere en halv million har svært ved problemløsning med IT i dagligdagen – som fx at reservere billetter eller bytte en vare over internettet. Altså opgaver som mange i et digitaliseret samfund vil støde på i hverdagen. Internationalt ligger Danmark dog pænt.

Det viser undersøgelsen blandt andet også

Køn og alder

Der er ikke forskel mellem kvinder og mænd, når det gælder læsefærdigheder. Men mænd har bedre regnefærdigheder. Niveauet for læse-, regne- og IT-færdigheder er lavest blandt de 55-65-årige og højest blandt de 25-44-årige (læse- og regnefærdigheder) og 25-34-årige (IT-færdigheder).

Engelsk i hverdagen

Mere end hver fjerde i job bruger engelsk hver dag på deres arbejde. Over 40 procent mindst en gang om ugen. Cirka hver sjette bruger andre fremmesprog i løbet af en uge. Engelsk eller andre fremmedsprog bliver hyppigere brugt i den private sektor end i den offentlige - og på meget store arbejdspladser.

Behov for kompetenceudvikling

Mere end hver femte i job mener, at de har brug for mere uddannelse eller oplæring for at klare deres nuværende arbejdsopgaver godt. Det er mest udbredt blandt personer med relativt gode færdigheder, som mangler kompetencer af relevans for jobbet. Resultatet tyder på, at der er et potentiale for stigning i produktivitet eller kvalitet gennem kompetenceudvikling.

Indvandrere

Læse-, regne- og IT-færdigheder er lavere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt personer med dansk oprindelse. Vestlige indvandreres læse- og regnefærdigheder ligger midt imellem, mens deres IT-færdigheder næsten ikke adskiller sig fra personer med dansk oprindelse.

Social tillid og politisk forståelse

Jo bedre ens færdigheder er, jo mere oplever man også, at man har politisk forståelse, indflydelse og tillid til sin omverden. Der er også flere, der arbejder frivilligt blandt dem med gode kompetencer.

Om undersøgelsen:

I Danmark står seks ministerier bag undersøgelsen. Det er Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet. SFI Survey har indsamlet data, der bygger på en repræsentativ stikprøve, hvor 7.328 personer er blevet interviewet. 24 lande har deltaget i undersøgelsen. Læs mere her: www.danskerneskompetencer.dk og www.oecd.org/site/piaac

Søg på sfi.dk