SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hverdagslivet har barrierer for personer med handicap

Del

Hvad der for mange er enkle aktiviteter i hverdagen kan være vanskelige eller utilgængelige for personer med funktionsnedsættelse. De kan opleve barrierer over for fx cafébesøg, biografture, samvær med venner og sexliv.

SFI har undersøgt samfundsdeltagelse, hverdagsliv og levevilkår for personer med funktionsnedsættelse i en stor spørgeskemaundersøgelse med knap 19.000 besvarelser.

Fællesskaber kan være svære

Undersøgelsen viser, at i den del af hverdagslivet, hvor rammer og normer for handlinger ikke nødvendigvis er klare, oplever mange personer med funktionsnedsættelse det vanskeligt at deltage på lige fod med andre. Og det gælder både personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det handler især om aktiviteter i byrummet - som at gå på café eller i biografen. Og det handler om intime og personlige relationer - som at have nære fortrolige eller at have et godt sexliv.

Faste rammer gør hverdagen lettere

Derimod oplever personer med funktionsnedsættelse ikke i samme grad barrierer, når det drejer sig om at deltage i aktiviteter med mere faste eller institutionaliserede rammer. Det er fx at gå til lægen, gå på arbejde, deltage i foreningsmøder, udførefrivilligt arbejde, dyrke foreningssport eller tilbringe tid med familien.

Det har især en positiv betydning for deltagelsen i samfundslivet at være knyttet til arbejdsmarkedet og at have et tæt forhold til familien. Personer med en lav tilknytning til arbejdsmarkedet eller personer, der modtager førtidspension, har en langt lavere grad af deltagelse.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og finansieret af satspuljemidler. 

Fakta

publikation Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse
Forfattere Malene Damgaard, Tinne Steffensen, Steen Bengtsson
Emner Handicap, Eksklusion, Samfundsdeltagelse
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk