SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ideer til kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder

Del

Internationale studier har vist positive effekter af en række kriminalpræventive indsatser i udsatte boligområder. SFI har lavet en oversigt over forskningen, som viser, at fx samarbejde mellem politi og lokalsamfund kan være med til forebygge kriminaliteten i områderne.

Forskningsoversigten er et værktøj til alle, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder i Danmark.
Forskerne har fundet frem til studier af 14 internationale indsatser rettet mod forebyggelse af kriminalitet, som har vist positiv effekt og hvor hele eller dele af indsatserne kan anvendes i en dansk boligsocial sammenhæng.

Rapporten viser blandt andet, at indsatser som fx borgerakademier for politiarbejde, der giver et bedre samspil mellem politi og beboere, og giver beboerne mere viden om og forståelse for politiets arbejde, har kriminalpræventive effekter og øger trygheden i boligområdet.

Kan bruges i en dansk kontekst

Mange af studierne er fra USA og Storbritannien og er udvalgt fordi, forskerne vurderer, at de kan anvendes i en dansk boligsocial sammenhæng. Forskerne kommer i rapporten med konkrete bud på, hvordan indsatserne kan realiseres.

”Vi håber, at rapporten kan fungere som inspiration og være med til at målrette kriminalitetsforebyggende boligsociale indsatser,” forklarer forsker Gunvor Chri-stensen, der har været med til at lave rapporten.

Rapporten er den første af fire forskningsoversigter om boligsociale indsatser. De tre næste handler om indsatser rettet mod at forbedre skolegang og uddannelse for børn og unge, forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel, samt øget arbejdsmarkedsparathed hos voksne beboere. Forskningsoversigterne indgår som en del af den samlede evaluering af Landsbyggefondens 2011-14 midler til udsatte boligområder.

Fakta

publikation Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet
Forfattere Line Mehlsen, Mai Tødsø Jensen, Anne-Marie Klint Jørgensen, Rikke Eline Wendt, Gunvor Christensen
Emner Boligsociale område, Kriminalitet, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktperson(er)

Gunvor Christensen

Forsker
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk

Søg på sfi.dk