SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Inddragelse i lokalmiljø gør førtidspensionister glade

Del

Bedre psykisk helbred og større tilfredshed med livet – men ingen forbedring i sundhed, socialliv eller tilnærmelse til arbejdsmarkedet. Det er resultatet af seks lokale projekter, der har arbejdet med at inddrage førtidspensionister i lokalmiljøet og dermed skabe bedre livskvalitet.

I 2010 blev der i forbindelse med satspuljeforliget afsat penge til projekter, der skulle fremme integrationen af førtidspensionister i lokalmiljøet. Seks af projekterne er nu blevet evalueret af SFI.

Bedre livskvalitet

I projekterne har førtidspensionisterne bl.a. arbejdet med motion og personlig udvikling, drevet brugercafeer og været i forskellige former for praktik. I evalueringen ses på, om projekterne har gjort nogen forskel for deltagernes sundhed og fysiske helbred, sociale liv, personlige udvikling og kontakt til arbejdsmarkedet. Men på ingen af områderne er der sket målelige forandringer, viser analysen. Til gengæld har deltagerne oplevet en markant forbedring i deres psykiske helbred og i deres generelle livstilfredshed, efter de har deltaget i projekterne. ”Det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke kan se nogen ændringer for de konkrete resultatmål som sociale kontakter og tilnærmelser til arbejdsmarkedet,” siger seniorforsker Anna Amilon. ”Man kan derfor frygte, at de personlige forbedringer på fx livstilfredshed fortager sig, når projekterne slutter.”

Svære at få med og holde fast

Rapporten viser også, at det var vanskeligere end ventet at finde førtidspensionister, der havde lyst til at deltage i de lokale projekter – og som blev i projektet, til det sluttede. Det forhold præger også evalueringen, hvor 62 pct. af de oprindelige deltagere også har besvaret det afsluttende spørgeskema.

Fakta

publikation Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister
Forfattere Anna Amilon
Emner Ældre, Pension, Tilbagetrækning
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk