SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Indsats for tosprogedes faglighed uden målbar effekt

Del

Evaluering af udviklingsprogram viser, at skolerne på udvalgte områder er kommet langt med implementeringen af programmet. Fx når det handler om at opkvalificere lærerne til at arbejde med elever med dansk som andetsprog. Men det har ikke haft effekt på elevernes faglige resultater.

I sommeren 2012 iværksatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i samarbejde med 14 skoler med mange tosprogede elever et udviklingsprogram til styrkelse af disse elevers faglighed. SFI har evalueret programmet og implementering tre år efter programmets begyndelse.

Fokus på løft af kompetencer

Et af formålene med udviklingsprogrammet er at øge det pædagogiske personales kompetencer, når det handler om at sætte fokus på sproget i undervisningen. Opkvalificeringen kan opbygges både via efteruddannelse og ved at gøre sig praktiske erfaringer igennem undervisningen af tosprogede elever.


Evalueringen viser, at der på skolerne overordnet er sket en positiv udvikling i opkvalificeringen af lærernes kompetencer gennem fx kortere efteruddannelseskurser og konkret erfaring med sprog i al undervisning.

Ingen effekt på elevernes færdigheder

På de 14 skoler har der generelt været forbedring i de tosprogedes elevers karakterer i dansk/læsning og matematik. Men evalueringens effektanalyse viser, at andre sammenlignelige skoler har oplevet en tilsvarende udvikling. Det er altså ikke muligt at konkludere, at udviklingsprogrammet har ført til, at eleverne opnår bedre resultater.

”Forklaringen kan være, at det kan tage tid fra, at kompetenceudvikling hos lærerne slår fuldt igennem i ændret undervisning til, at den fører til et mærkbart løft i elevernes faglige resultater. Ikke mindst set i lyset af, at dette arbejde i de senere år måske er druknet lidt i de store reformer på skoleområdet,” siger seniorforsker Beatrice Schindler Rangvid, der har stået for evalueringen.

Fakta

publikation Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning
Forfattere Beatrice Schindler Rangvid
Emner Skole og uddannelse
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Beatrice Schindler Rangvid

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 84 E-MAIL bsr@vive.dk

Søg på sfi.dk