SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ingen forskel på familiebevarende foranstaltninger

Del

Det er ikke muligt at afgøre, hvilken af de to mest brugte familiebevarende foranstaltninger, ’Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’, der bedst hjælper udsatte børnefamilier. Det skyldes bl.a., at indsatserne undertiden bruges overlappende. Alle familier oplever dog forbedringer efter behandlingerne.

En ny rapport fra SFI sammenligner effekten af de to familiebevarende foranstaltninger, der ofte tildeles udsatte børnefamilier i Danmark: ’Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’. Formålet med begge foranstaltninger er at bevare familien samlet og undgå, at barnet skal anbringes uden for hjemmet.

Rapportens konklusion er, at det ikke er muligt at måle en forskel i effekten af de to foranstaltninger. Det skyldes bl.a., at ’Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’ ofte bruges i kombination af behandlerne, så den samme familie modtager begge behandlinger overlappende.

Alle får det bedre

Undersøgelsen viser dog, at alle familier, der modtager de to foranstaltninger, får det bedre. Mødrene får færre symptomer på depression, og det smitter af på børnene, som begynder at trives bedre. Imidlertid kan det ikke siges sikkert, om det er foranstaltningerne, der gør en forskel, eller om forbedringen også var kommet, hvis familien havde fået andre former for hjælp.

Behov for undersøgelse af flere familier

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til 43 familier med børn i alderen 5-12 år, fordelt på otte kommuner. Familierne er blevet tildelt én af foranstaltningerne via et lodtrækningsforsøg, og undersøgelsen er dermed en af de første af sin art på det sociale område.

Medforfatter til rapporten Helle Hansen påpeger, at den manglende forskel i effekten også kan skyldes det begrænsede antal familier, der har deltaget:

”Det kan ikke udelukkes, at vi kunne finde en forskel på de to behandlinger, hvis vi undersøgte flere familier, der fik tildelt foranstaltningerne isoleret og uden de overlap, vi har set i denne undersøgelse”, siger Helle Hansen.

Fakta

publikation Støtte til udsatte børnefamilier
Forfattere Helle Hansen, Peter Rohde Skov, Kresta Munkholt Sørensen
Emner Familie, Anbringelser, Effektmåling
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk