SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ingen målbar virkning af fondsstøttede projekter

Del

Samlet set har projekter, som Forebyggelsesfonden har støttet i perioden 2007-2011, ikke haft nogen effekt på arbejdspladsernes gennemsnitlige længerevarende sygefravær. Det viser en ny SFI-undersøgelse.

Forebyggelsesfonden blev oprettet i 2007. Fonden støtter projekter som bl.a. skal forebygge nedslidning på arbejdspladsen, styrke genoptræning efter sygdom og støtte initiativer som øger bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol og fedme. Fonden blev oprettet med en kapital på 3 mia. kr. til uddeling over 10 år.

En ny SFI-undersøgelse har undersøgt, om 127 projekter støttet af Forebyggelsesfonden i gennemsnit har haft en effekt. De første 114 af projekterne modtog i gennemsnit 1,17 mio. kroner i støtte fra fonden.

Ingen gennemsnitlig effekt

SFI-forskerne finder ingen gennemsnitlig effekt af projekterne. Forskerne har sammenlignet projektarbejdspladserne med lignende arbejdspladser, hvor der ikke har været projekter, og der er ingen målbar forskel i forhold til det gennemsnitlige længerevarende sygefravær, medarbejderes medicinforbrug eller kontakt til fysioterapeut og psykolog.

I slutningen af 2011 blev reglerne for Forebyggelsesfonden lavet om, og effekterne af den ændring indgår ikke i undersøgelsen.

Kun resultater for arbejdspladser

Undersøgelsen måler effekten samlet for de arbejdspladser, der har haft projekter støttet af Forebyggelsesfonden. I nogle tilfælde har projekterne været rettet mod udvalgte grupper på arbejdspladsen.

”Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om virkningen for de specifikke målgrupper for projekterne. Hvis man fremover vil undersøge virkningerne for dem, der specifikt er med i projekterne, så skal man ved tildeling af fondsmidlerne tilrettelægge evalueringen af projekterne, så det bliver muligt at måle effekten for projektdeltagerne,” siger Jan Høgelund, der er en af forfatterne bag rapporten.

SFI-rapporten er finansieret af midler fra Forebyggelsesfonden.

Fakta

publikation Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter
Forfattere Marie Møller Kjeldsen, Jan Høgelund
Emner Velfærdssamfundet
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk