SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Inklusionsindsatser forbedrer elevers koncentration

Del

SFI har evalueret to indsatser – et kursus for lærere og et klasseredskab for elever – der begge har til formål at styrke inklusionsarbejdet. Begge indsatser har en positiv virkning på elevernes koncentration, men kun klasseredskabet gør en forskel for deres faglige præstationer.

En forbedring af koncentrationen, der svarer til den udvikling, eleverne normalt ville opleve i løbet af 4 til 7 måneder. Det er det målbare resultat af to inklusionsindsatser, der er afprøvet i forbindelse med forskningsprojektet Inklusionspanelet. Indsatserne er rettet mod elever i 6. og 8. klasse.

Den ene indsats består af en række materialer, som eleverne kan bruge til at udvikle og følge deres mål i skolen – både, når det gælder det faglige arbejde og deres deltagelse i klassens fællesskab. Redskabet, som hedder MinMestring, er udviklet til børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, men bruges af hele klassen.

Den anden indsats er et opkvalificeringskursus rettet mod lærere. Kurset skal give lærerne bedre viden og pædagogiske redskaber til at håndtere elever med ADHD, og dermed skabe bedre faglige resultater og trivsel i klassen.

Begrænset fagligt udbytte

Mens begge indsatser hjælper eleverne til at koncentrere sig bedre om skolearbejdet, har de kun en begrænset effekt på det faglige udbytte. MinMestring forbedrer resultaterne i dansk for elever i 8. klasse, men for 6. klasse er der ingen forbedring – og lærerkurset har ingen målbar effekt på elevernes faglige udvikling.

De to indsatser er udviklet af professionshøjskolen Metropol og VIA University College i forbindelse med forskningsprojektet Inklusionspanelet.

Fakta

publikation Inklusionsindsatser i folkeskolen
Forfattere Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Sofie Henze-Pedersen, Signe Ravn
Emner Skole og uddannelse, Inklusion
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Mette Deding

DIREKTE 33 48 08 85 E-MAIL mcd@vive.dk

Søg på sfi.dk