SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Inspiration til et mere inkluderende skolemiljø

Del

Inklusion handler grundlæggende om eleverne. Derfor er det også med dem som udgangspunkt, at SFI og konsulenthuset Cubion har udviklet og afprøvet tre nye forløb, der kan inspirere i arbejdet med inklusion.

’Holddannelse som understøtter inklusion’, ’Klassens spilleregler’ og ’Lege- og læringsmakkere’. De tre nye forløb er tænkt som inspiration for lærere og pædagoger i arbejdet med at skabe et inkluderende skolemiljø. ”I forløbene tages der udgangspunkt i, at inklusion grundlæggende handler om eleverne, og at de derfor spiller en central rolle, når man skal skabe et inkluderende skolemiljø,” siger seniorforsker ved SFI og projektleder Anna Amilon.

De tre inspirationsforløb

De tre forløb er udviklet med afsæt i forskning og viden fra allerede eksisterende inklusionspraksis. De er afprøvet på en række skoler i januar og februar 2015. ’Holddannelse som understøtter inklusion’ skal være med til at styrke børnenes indbyrdes relationer og åbne deres øjne for egne og andres kompetencer. I ’Klassens spilleregler’ skal eleverne blive bedre til at støtte og rose hinanden. Og ’Lege- og læringsmakkere’ skal skabe og vedligeholde nye relationer på tværs af klasser og klassetrin.

Om hæftet

Inspirationsforløbene og erfaringerne fra afprøvningen er beskrevet i hæftet Inkluderende skolemiljøer – elevernes rolle, der er udviklet på baggrund af rapporten af samme navn. Projektet er bestilt og finansieret af Undervisningsministeriet. 

Fakta

publikation Kort og klart: Inkluderende skolemiljøer - elevernes roller
Forfattere Michael Ørtz Christiansen, Anna Amilon, Randi Juul-Olsen
Emner Børn og unge, Skole og uddannelse, Inklusion
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk