SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Inspiration til indsatser for børn i udsatte boligområder

Del

En række konkrete indsatser kan forbedre trivsel, skolegang og uddannelse for børn i udsatte boligområder. Det viser internationale studier, som kan inspirere det boligsociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark.

SFI har samlet en lang række internationale studier (primært fra USA), der viser positive effekter af indsatser rettet mod børn, unge eller deres forældre i udsatte boligområder, og hvor hele eller dele af indsatserne kan anvendes i en dansk boligsocial sammenhæng.

Et eksempel på en indsats er ’forældrekorps’, som er målrettet forældre med børn i førskolealderen. Her bliver forældrene fx bedre til at styre deres børns adfærd, involvere sig tidligt i børnenes læring og være mere proaktive i deres opdragelse. For skolebørn er der fx en indsats efter skoletid, som bygger bl.a. på mentorstøtte og læsetræning og er med til at forbedre børnenes læsevne og selvværd.

Kan også bruges i danske boligområder

Forskerne vurderer, at indsatserne og de internationale erfaringer kan bruges som inspiration og tilpasses det boligsociale arbejde herhjemme.

”I rapporterne kommer vi også med nogle overvejelser om, hvordan indsatserne kan realiseres i en dansk sammenhæng,” fortæller seniorforsker Vibeke Jakobsen, der har ledet arbejdet med forskningsoversigterne.  

Disse rapporter er den anden og tredje af i alt tre rapporter om indsatser der: 1) forebygger kriminalitet, 2) forbedrer børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed, 3) øger børns trivsel og forbedrer forældrekompetencer. Rapporterne indgår som en del af den samlede evaluering af Landsbyggefondens 2011-14 midler til udsatte boligområder.

Rapporterne skal fungere som et samlet katalog over effektfulde internationale boligsociale indsatser, som kan være til inspiration i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark.

Fakta

publikation Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og forældres arbejdsmarkedsparathed
Forfattere Mikkel Giver Kjer, Rune Christian Holger Jørgensen, Line Mehlsen, Vibeke Jakobsen
Emner Boligsociale område, Familie, Integration, Skole og uddannelse, Social arv, Boligforhold, Boligsociale indsatser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Inklusion, Litteraturstudie, Ulighed
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktpersoner

Vibeke Jakobsen

Seniorforsker
Telefon 33 48 09 09 E-mail vij@vive.dk

Søg på sfi.dk