SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Kortlægning af forskning om pårørende til veteraner

Del

SFI har i en omfattende kortlægning identificeret publikationer med fokus på pårørende til veteraner.

Fra 1992 til og med 2014 har cirka 32.000 danske mænd og kvinder været udsendt til forskellige internationale missioner. Men hvor meget er der forsket i, hvordan det påvirker de pårørende at bo sammen med en veteran?

I en kortlægning af den internationale forskning på området har SFI fundet frem til 103 publikationer om pårørende til veteraner, der omhandler psykosocial funktion og helbred hos partner, børn og familien som helhed. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med forskere fra Veterancentret.

Flest publikationer fra USA

Langt de fleste publikationer er amerikanske, syv er fra Europa, og ingen af dem er fra Skandinavien. De fleste publikationer fokuserer på partnerens mentale sundhed og forhold til veteranen, mens relativt få publikationer fokuserer på veteranfamilien som helhed og dens medlemmers kontakt og deltagelse i sociale relationer uden for den primære familie. Og:

”Vi fandt relativt få publikationer, der undersøger interventioner målrettet de pårørende. I sidste ende er målet jo, at finde ud af, hvordan pårørende med behov for hjælp støttes bedst muligt,” siger forsker og projektleder Signe Boe Rayce.

Irak og Afghanistan dominerer

Kortlægningen viser, at der er relativt få publikationer med fokus på følgende områder: Pårørende til kvindelige veteraner, pårørende til veteraner udsendt til andre lande end Irak og Afghanistan, konsekvenser for psykosocial funktion og helbred i familien ved fysisk skade hos veteranen. Og så er der relativt få publikationer om den primære familie som helhed.

Der er altså et potentielt behov for, at psykosocial funktion og helbred blandt disse grupper af pårørende i højere grad end hidtil adresseres i forskningen. ”For at kunne støtte veteranfamilier bedst muligt er det nødvendigt at vide, hvilke pårørende, der har behov for støtte,” understreger Signe Boe Rayce.

Om undersøgelsen

Forskningskortlægningen er lavet i samarbejde med forskere fra Veterancentret. Den er et led i den politiske aftale, som forsvarsforligskredsen indgik den 3. september 2014. Aftalen har til hensigt at styrke indsatsen for de danske veteraner, hvorfor der blev udpeget fire hovedområder: Veteraner med særligt behov og støtte, Anerkendelse, Støtte til pårørende og børn samt Forskning. Denne rapport dækker især de to sidstnævnte områder.

Med området Støtte til pårørende og børn i fokus vil SFI i samarbejde med Veterancentret frem mod 2017 undersøge, hvordan børn af veteraner trives. En tidligere SFI-undersøgelse viser, at 14 procent af veteranerne har mindst et barn ved udsendelse. 

Fakta

publikation Kortlægning af forskning om pårørende til veteraner
Forfattere Mai Tødsø Jensen, Kirstine Karmsteen, Anne-Marie Klint Jørgensen, Signe Lynne Boe Rayce
Emner Familie, Litteraturstudie
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk