SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Krisen rammer ikke folk med handicap hårdere

Del

Danskere med fysiske og psykiske handicap er ikke blevet ramt hårdere på beskæftigelsen i de seneste år end andre. Det viser en ny rapport fra SFI, som dog også peger på, at folk med psykiske handicap har det svært på arbejdsmarkedet.

Danskere med fysiske og psykiske handicap er ikke blevet hårdere ramt af de seneste års krise på arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Det viser en ny rapport fra SFI, som bygger på spørgeskema- og registerdata fra 2002 til 2010.

Tallene viser bl.a., at selv om en del personer med handicap har mistet deres job i de seneste års krise, så er faldet i deres beskæftigelse ikke større end i befolkningen som helhed. Og personer med store handicap har faktisk i højere grad fastholdt deres job end gennemsnittet.

Beskæftigelsen for folk med handicap er dog stadig samlet set lav. I 2010 havde 47 % af danskere mellem 16 og 64 år med handicap et arbejde, mod 77 % for folk uden handicap.

Mere åbenhed

Undersøgelsen viser også, at danskerne er blevet lidt mere åbne overfor at have kolleger med handicap. Kun 24 % af de adspurgte mener i 2010, at det vil være en belastning at have en kollega med fysisk handicap. I 2008 var tallet 29 %.

På samme måde svarer godt 56 % i 2010, at de ville være betænkelige ved at have en kollega med en psykisk lidelse, fx en maniodepressiv. I 2008 var tallet 65 %.

Psykisk syge skiller sig ud

Tallene tyder dog også på, at personer med psykiske handicap har det sværere på arbejdsmarkedet. Færre af dem har et arbejde end folk med fysiske handicap, og af dem der arbejder, er over en tredjedel ansat på særlige vilkår, som fx fleksjob.

Samtidig mener hver femte psykisk syg i arbejde, at de har brug for mere støtte på deres arbejdsplads, fx i form af nedsat arbejdstid. Det mener kun ca. hver 10. med fysisk handicap i arbejde.

Søg på sfi.dk