SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Kvindelige industriarbejdere tjener mindst i timen

Del

Kvinder, der fx arbejder med maskiner, samlebånd eller montering i industrien, tjener i timen knap ni tiendedele af, hvad mænd med tilsvarende opgaver tjener. Det viser en ny undersøgelse, som SFI har udført for fagforbundet 3F.

Kvinder og mænd, der arbejder ’på gulvet’ i industrielle brancher, får ikke den samme timeløn, viser en ny rapport fra SFI. For hver gang en mand, der fx arbejder med fremstilling af fødevarer, elektronik, medicin, tekstiler eller møbler, får 100 kroner i timeløn, får en kvinde med sammenlignelige opgaver 89 kroner.

Varierende forskelle

Kvindernes efterslæb er størst på arbejdspladser indenfor tekstilindustrien, mens det er mindst i medicinalindustrien. De mindste arbejdspladser har de største forskelle mellem mænds og kvinders timeløn – og jo større andelen af kvinder er på arbejdspladsen, jo større er lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Undersøgelsen bygger på registerdata om medarbejdere mellem 25 og 59 år, der arbejder i den private sektor med såkaldt håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde.

Sammenlignelige opgaver, men forskellig løn

Sammenligner man tallene med arbejdsmarkedet som helhed, er forskellene i timeløn mindre i industrien – formodentligt fordi man her har at gøre med en gruppe, der laver den samme slags arbejde. Alligevel findes forskellen stadig, påpeger seniorforsker Mona Larsen, der står bag rapporten:

”Det er velkendt, at kvinders timeløn i gennemsnit er lavere end mænds på arbejdsmarkedet som helhed, og ofte peges der på, at mænd og kvinder har forskellige typer jobs, at mænd oftere bliver ledere osv. Men det er bemærkelsesværdigt, at kvinder gennemgående også har en mindre timeløn, når de to køn tilnærmelsesvis laver det samme.” 

Fakta

publikation Lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien
Forfattere Mona Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Ulighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk