SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Kvinder får mindre ud af at uddanne sig end mænd

Del

Det betaler sig at uddanne sig, viser en ny SFI-rapport om sammenhæn-gen mellem løn og uddannelse. Men det betaler sig bedre i det private end i det offentlige – og det betaler sig bedre for mænd end for kvinder.

Det kan aflæses i form af kroner og ører i lønposen, når man tager en uddannelse. Det viser en ny rapport fra SFI, som kortlægger sammenhængen mellem uddannelse og løn. Rapporten er bestilt og finansieret af LO.

Forskerne ser på, hvor store lønforskellene er for medarbejdere med fx en er-hvervsfaglig eller en mellemlang videregående uddannelse, når man sammenligner med ansatte uden uddannelse. Konklusionen er, at lønnen stiger med længden af uddannelsen.

De højest uddannede får altså den højeste løn, både når man ser på hele arbejdsmarkedet, på sektorerne og på mænd og kvinder. Men bag det resultat gemmer der sig store forskelle.

Kvinder i det offentlige, mænd i det private

Tallene viser, at kvinder samlet set får et mindre afkast af den investering, de har foretaget i deres uddannelse, end mænd gør.

Det skyldes bl.a., at der er en overvægt af kvinder i det offentlige, mens mænd oftere søger mod det private erhvervsliv. Og et job her giver typisk et bedre afkast på uddannelsen end et job i det offentlige, særligt for ansatte med en mellemlang videregående uddannelse.

Ser man udelukkende på den offentlige sektor, er lønafkastet lidt større for kvinder end for mænd. Offentligt ansatte kvinder får altså relativt mere ud af at uddanne sig end offentligt ansatte mænd. Men da de starter fra et lavere udgangspunkt – fordi uuddannede kvinders løn er lavere end uuddannede mænds – så ligger kvindernes faktiske timeløn stadig under mændenes, uanset uddannelsen.

Fakta

publikation Mere uddannelse, mere i løn?
Forfattere Mona Larsen, Helle Sophie Houlberg Petersen
Emner Arbejdsmarkedet, Ulighed, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk