SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Læsevanskeligheder en særlig barriere for handicappede

Del

Personer med helbredsmæssige handicap har oftere svært ved at læse eller stave end personer uden handicap. Og det har større konsekvenser for beskæftigelsen for personer med handicap, viser en ny rapport fra SFI.

Læse- og skrivevanskeligheder er tilsyneladende en større forhindring på vejen til at få et arbejde for personer med helbredsmæssige handicap end for personer uden. For personer med handicap er beskæftigelsesandelen 18,4 procentpoint lavere for dem med læse- og skrivevanskeligheder end for dem, der ikke har dette problem.

Blandt personer uden helbredsmæssige handicap har 6,2 pct., svært ved at læse eller stave. For personer med handicap er andelen 15,3 pct. Denne andel er højere end i 2010, hvor den var 12 pct.

Efteruddannelse af handicappede

Det er altså ikke kun helbredsmæssige problemer, som har betydning for, om personer med handicap kan finde et job. Det hænger også sammen med basale uddannelsesfærdigheder.

Dermed ser det ud til, at der er et beskæftigelsesmæssigt potentiale i at reducere læse- og skrivevanskeligheder for personer med handicap. Det kan eksempelvis gøres gennem efteruddannelse, forklarer seniorforsker Jan Høgelund, som er medforfatter til rapporten.

”Både for personer med og uden handicap kan efteruddannelse øge læse- og skrive- færdigheder og dermed give bedre chancer på arbejdsmarkedet. Der skal ikke nødvenligvis føres en separat beskæftigelsespolitik for personer med handicap. At kunne læse en bog og skrive et brev har i mange tilfælde ikke noget med helbred at gøre,” siger Jan Høgelund.

Søg på sfi.dk