SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Løntillæg for at være mand

Del

Mænd får i højere grad end kvinder funktions- og kvalifikationstillæg på de kommunale arbejdspladser. Det skyldes bl.a. at mænd fortrinsvis varetager de funktioner, der giver løntillæg. Mænd får desuden undertiden løntillæg alene for at være mænd, fx for at fastholde et mandligt islæt på en kvindedomineret arbejdsplads.

KTO og KL har bedt SFI belyse, hvordan der opstår lønforskelle mellem mænd og kvinder i de lokale, kommunale lønforhandlinger. Resultatet udkommer i form af en rapport, der bygger på interview med 35 personer – både ledere, tillidsmænd og medarbejdere – på kommunale arbejdspladser.

Løntillæg for at være mand

De lokale lønforhandlinger sker bl.a. på baggrund af forhåndsaftaler, der som udgangspunkt er kønsneutrale. Alligevel opstår der lokale forskelle mellem mænds og kvinders løn, viser rapporten.

Det skyldes ifølge de interviewede bl.a., at det oftere er mænd, der varetager de funktioner, der giver tillæg, fx it-ansvarlig eller superbruger. Mænd får også oftere kvalifikationstillæg for at være fleksible i forhold til tid og opgaver.

Nogle mænd på kvindedominerende arbejdspladser modtager desuden reelt tillæg i kraft af deres køn, fortæller flere af de interviewede. Det kan fx ske med henvisning til behovet for at have et mandligt islæt på arbejdspladsen.

Lønforskelle er usynlige

Rapporten viser også, at de kønsrelaterede lønforskelle på de kommunale arbejdspladser på mange måder er usynlige. Løn betragtes som et privat anliggende, og forskellen mellem mænds og kvinders løn forklares ofte med, at kvinder er dårligere forhandlere end mænd.

”Løn diskuteres meget lidt på de kommunale arbejdspladser, og det blokerer for en fælles diskussion om kriterierne for funktions- og kvalifikationstillæg, som ellers måske kunne være nyttig,” siger seniorforsker Helle Holt, der står bag rapporten.

Fakta

publikation Lokal løn på kommunale arbejdspladser
Forfattere Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk