SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Lovende praksis – et nyt begreb på socialområdet

Del

Der har i mange år været fokus på effektmålinger af sociale indsatser, men hvad med den gode og velfungerende indsats, der ikke er effektmålt, men som tilsyneladende gør en positiv forskel for borgeren? En ny rapport fra SFI sætter fokus på, hvad der kendetegner en lovende praksis og giver et konkret måleredskab til at indkredse og anerkende dem.

”Både politikere og forskere har i mange år talt om, hvad der virker på det sociale område og haft fokus på effektmålinger. Med denne rapport udvider vi fokus og kaster et systematisk blik på de sociale indsatser, som vi endnu ikke har effektmålt, men som besidder nogle egenskaber, der gør, at de har en god sandsynlighed for at hjælpe borgerne.” 

Sådan forklarer forskningschef Kræn Blume Jensen kernen i forskningsprojektet ”Lovende praksis på det specialiserede socialområde”. Projektet er igangsat af Socialstyrelsen og gennemført af SFI, som med denne rapport giver et konkret bud på, hvordan lovende praksis kan indkredses.

Måleredskab

Rapporten præsenterer et måleredskab med en række spørgsmål fordelt på 11 områder. Blandt områderne er fx, om praksis i en given indsats bygger på et teoretisk fundament, om der som en del af praksis skabes rammer for faglig refleksion, om der sættes mål for borgeren, og hvordan man løbende vurderer, om disse mål nås.

Måleredskabet er første skridt i en proces, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med en række aktører vil udvikle konkrete redskaber, der kan understøtte faglig udvikling.

Faglig refleksion

Sammen med rapporten udgives allerede nu et kort hæfte, der gennemgår måleredskabet, og som kan bruges til faglig inspiration, fortæller Kræn Blume Jensen:

”Måleredskabet kan bruges til at vurdere en praksis, men det kan også i høj grad bruges som afsæt for faglig refleksion, der hvor fagpersoner arbejder med tilbud til borgerne. Hensigten med redskabet er at give en fælles terminologi og et fælles sprog at reflektere ud fra – og en mulighed for at indkredse og anerkende gode, virksomme indsatser og praksis.”

Fakta

publikation Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde
Forfattere Didde Cramer Jensen, Mogens Jin Pedersen, Jan Hyld Pejtersen, Anna Amilon
Emner Handicap, Udsatte grupper, Anbringelser, Hjemløshed, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktpersoner

Kræn Blume Jensen

Forskningschef
Telefon 33 69 77 99 E-mail kbj@vive.dk

Anna Amilon

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 14 E-mail ame@vive.dk

Søg på sfi.dk