SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Lovlydige unge opdrages anerkendende

Del

En ny rapport, der analyserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for ungdomskriminalitet, viser bl.a., at børn af anerkendende forældre har mindre risiko for at ende på kant med loven.

Bliver lille Mads kriminel, når han bliver stor? Det afhænger bl.a. af hans familieforhold, hvordan han klarer sig i skolen, om han ryger hash, eller om han hænger meget ud på gaden. En ny SFI-rapport beskriver faktorer, der hænger sammen med, om børn og unge ender i kriminalitet.

Ud fra de forskellige faktorer kan forskerne identificere en gruppe af unge, der har forhøjet risiko for at ende som ungdomskriminelle. Undersøgelsen viser, at 12 % af de unge i højrisikogruppen er blevet sigtet for kriminalitet, når de er 18 år. For de unge, der ikke er i højrisikogruppen, gælder det for 4 %.

Anerkendende opdragelse beskytter

Udover risikofaktorer fremhæver forskerne også beskyttelsesfaktorer, dvs. faktorer der kan reducere risikoen for senere kriminalitet. I den forbindelse finder forskerne bl.a., at den måde, forældrene opdrager deres børn på, har signifikant betydning:

”Vi kan se, at en mere anerkendende opdragelse, hvor forældrene i højere grad roser god opførsel i stedet for at disciplinere deres børn med straf og skældud, er en beskyttelsesfaktor. Børn med den type forældre bliver mindre kriminelle – også selv om de er udsat på andre områder,” forklarer Rikke Fuglsang Olsen, der har ledet undersøgelsen.

Skifter løbebane

Et vigtigt resultat i undersøgelsen er desuden, at mange unge skifter løbebane op gennem teenageårene, hvilket hænger sammen med ændringer i de risiko- og beskyttelsesfaktorer, de unge er udsat for. Undersøgelsen viser bl.a., at hvis et ungt menneske bliver offer for kriminalitet, så er der større risiko for, at vedkommende selv kommer i konflikt med loven.

På den anden side kan unge, der tidligere har været i risikogruppen for at begå kriminalitet, skifte livsbane. Det hænger især sammen med beskyttelsesfaktorer som fx selvkontrol, at man passer sin skole og ikke ryger hash.

Derfor skal man være varsom med at stemple unge i risikogruppen, fremhæver Rikke Fuglsang Olsen: ”Langt størstedelen af de børn og unge, der på et tidspunkt i deres opvækst udviser større eller mindre risikoadfærd, bliver ikke kriminelle. Det betyder, at man skal passe meget på med at stemple alle unge, der ikke lige følger den slagne sti, en identitet som potentielt kriminel,” siger forskeren.

Rapporten bygger på data fra SFI’s store forløbsundersøgelse af børn fra årgang 1995 og er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.

 

Fakta

publikation På vej mod ungdomskriminalitet
Forfattere Rikke Fuglsang Olsen, Karen Margrethe Dahl, Maria Hedemark Poulsen
Emner Kriminalitet, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktperson

Rikke Fuglsang Olsen

Forsker
DIREKTE 33 69 77 21 E-MAIL rfo@vive.dk

Søg på sfi.dk