SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Målrettet indsats kan forbedre livet for personer i prostitution

Del

Intensiv og individuelt tilpasset støtte kan gøre en stor forskel for personer, der sælger sex. SFI har evalueret forsøg med indsatsen Critical Time Intervention (CTI), og evalueringen viser, at de medvirkende får det bedre mentalt og oplever en generelt bedre livssituation – og en del forlader prostitution.

Aalborg, Aarhus, København og Odense har gennem de sidste år deltaget i et metodeudviklingsprojekt om at anvende metoden Critical Time Intervention (CTI) indenfor prostitutionsområdet.  Den målrettede sociale indsats er blevet tilbudt kvinder og mænd, der har solgt seksuelle ydelser, og som ønsker at forbedre deres aktuelle livssituation og eventuelt også at stoppe med at sælge sex.

Erfaringerne fra de fire kommuner er positive, viser SFI’s evaluering: Færre er i risiko for at udvikle stress og depression, deltagerne fortæller om forbedret selvværd, de oplever at få bedre relationer til venner og familie, bedre styr på økonomien, og færre sælger sex.

Anvendelig metode for udsatte grupper

CTI er en indsats, der i de senere år er blevet afprøvet i socialt arbejde med udsatte grupper, som fx hjemløse, med gode resultater. CTI-metoden tager udgangspunkt i deltagerens egne ønsker og behov og skaber en helhedsorienteret indsats gennem én fast tilknyttet støtteperson.

Evalueringen viser, at metoden også kan hjælpe folk, der har solgt seksuelle ydelser. Men man skal være opmærksom på særlige behov i målgruppen, pointerer Theresa Dyrvig Henriksen, SFI, der har været med til at lave undersøgelsen:

”Vi kan se, at den individuelle, intensive indsats og den tætte relation til støttepersonen er meget vigtig for deltagerne. Men det betyder også meget, at støttepersonen ved noget om salg af sex og kan manøvrere i det sociale system. For nogle er det også vigtigt, at man kan være anonym, så det ikke står i ens kommunale papirer, at man har solgt sex,” forklarer hun.

Vigtigt samarbejde med NGO’er

Evalueringen viser også, at det er vigtigt med et godt samarbejde mellem kommuner og de NGO’er, som arbejder med målgruppen. NGO’erne kan både hjælpe med at få kontakt til målgruppen og støtte dem undervejs i forløbet.

Projektet er finansieret af satspuljemidler og ledet af Socialstyrelsen, som har bedt SFI evaluere projektet. Om kort tid udkommer desuden en guide til kommuner med råd og vejledning til implementering af metoden på prostitutionsområdet.

Fakta

publikation Exit Prostitution
Forfattere Theresa Dyrvig, Line Mehlsen, Agnete Aslaug Kjær, Anna Amilon
Emner Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktpersoner

Theresa Dyrvig

Ph.d.-stipendiat
Telefon 33 48 08 48 E-mail tfd@vive.dk

Søg på sfi.dk