SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Målrettet og tidlig indsats hjælper mønsterbrydere på vej

Del

Hvordan kan man mindske betydningen af forældrenes uddannelsesmæssige baggrund og øge mangfoldigheden på de videregående uddannelser? SFI har udpeget 12 eksempler, der kan inspirere.

På trods af gratis og lige adgang til skole og uddannelse er chancen for at gennemføre en videregående uddannelse i Danmark stadig afhængig af forældrenes uddannelsesniveau. Det gælder selv for de unge, der klarer sig godt i gymnasiet. Derfor har SFI på foranledning af Uddannelses- og Forskningsministeriet set på erfaringerne fra mønsterbryderindsatser i udlandet – i praksis primært USA. I 12 udvalgte eksempler er der samlet inspiration til, hvordan man kan fremme den sociale mobilitet på de videregående uddannelser i Danmark.

Gå efter en bestemt målgruppe tidligt

Erfaringerne fra de internationale studier tyder på, at indsatsen skal tiltænkes en bestemt målgruppe, hvis vi skal have flere mønsterbrydere. ”Dét, at målrette indsatsen og starte den tidligt, synes at skabe resultater i form af flere studerende fra ikke-uddannelsesvante hjem, der optages og fastholdes på en videregående uddannelse,” siger projektleder og seniorforsker Chantal Nielsen. Erfaringerne peger også på, at individuel og aktiv opsøgende studievejledning har en effekt, ligesom sikring af et tilstrækkeligt højt fagligt niveau er vigtigt. Og så er det med til at fremme mønsterbrydningen, når man skaber en forventning om, at dét at påbegynde en videregående uddannelse er ”det, man gør”.

Inspiration til de videregående uddannelsesinstitutioner

Det vil ifølge Chantal Nielsen dog kræve et vist ’oversættelsesarbejde’ at indføre indsatser, der ligner de udenlandske eksempler, i Danmark. ”Der er jo tale om et andet uddannelsessystem og ikke mindst en anden kultur. Eksemplerne er tænkt som en kilde til inspiration for de danske videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at hjælpe potentielle mønsterbrydere på vej,” siger seniorforskeren.

Fakta

publikation Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser
Forfattere Chantal Nielsen, Martin D. Munk, Mai Tødsø Jensen, Kirstine Karmsteen, Anne-Marie Klint Jørgensen
Emner Børn og unge, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Ungdomsuddannelse, Skolegang, Udsatte børn og unge, Ulighed
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk