SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Mange kvinder i et fag betyder lavere løn

Del

Kvindefag er lavtlønsfag. Der er en klar og tydelig sammenhæng mellem gennemsnitsløn og andelen af kvinder, viser ny rapport fra SFI. Og der er tale om betydelige forskelle i lønninger.

Det er velkendt viden, at kvinder får mindre i løn, også når der tages højde for fx uddannelse og erhvervserfaring. I en ny undersøgelse fastslår SFI nu, at der er en stærk sammenhæng mellem andelen af kvinder i et fag og aflønningen i faget. Jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen.

Kvindeandel betyder mest

Det har både betydning for lønnen, at lønmodtageren er en kvinde, og hun arbejder i et kvindefag. Men det er værre at være ansat i et kvindefag end at være kvinde, for andelen af kvinder i et fag betyder mere for den ansattes løn end lønmodtageres køn.

I denne undersøgelse er det beregnet, at lønnen bliver reduceret med cirka 9 procent, hvis man er kvinde, mens lønnen gennemsnitligt bliver reduceret med cirka 14 procent, hvis man er ansat i et kvindefag.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. 

Fakta

publikation Er kvindefag lavtlønsfag?
Forfattere Karsten Albæk, Lars Brink Thomsen
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk