SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Mange veteraner klarer sig godt trods mén

Del

De fleste soldater, der har været udsendt for Danmark siden 1992, klarer sig godt efter hjemkomsten. Veteranerne vurderer generelt deres udsendelse positivt, men samtidig føler over hver femte af dem, at de har fysiske eller psykiske mén af udsendelsen.

Mere end hver femte danske veteran føler, at de har fået fysiske eller psykiske mén af at være udsendt på internationale missioner som soldater. Det viser resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse udført af SFI blandt godt 3000 veteraner.

Langsigtede følgevirkninger

Deltagerne i undersøgelsen har været udsendt en eller flere gange mellem 1992 og 2009, til fx Ex-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan. Der er både tidligere og nuværende soldater blandt dem, og det er særligt grupperne af flergangsudsendte og dem, som ikke længere er ansat i forsvaret, der beretter om psykiske mén.

”Undersøgelsen viser, at veteranerne også mange år efter udsendelsen kan opleve, at de har følgevirkninger. Det giver anledning til at rette opmærksomheden mod de nyeste generationer af soldater, der kun i begrænset omfang er med i undersøgelsen, men som jo i højere grad end tidligere har deltaget i reelle krigshandlinger under deres udsendelse”, siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der leder forskningsprojektet.

Drikker mindre, men ryger mere

Undersøgelsen viser også, at veteranerne gennemgående klarer sig godt, efter de kommer hjem. Størstedelen lever i parforhold og har børn, tre af fire bor i ejerbolig, og sammenlignet med mænd i befolkningen er der flere, der tager en længere uddannelse. Veteranerne drikker også mindre end befolkningen. Til gengæld er der flere rygere blandt veteranerne, og flere har eksperimenteret med stoffer.

Sammenlignet med befolkningen er der færre af veteranerne, der føler sig ensomme i hverdagen. Det er særligt dem, der føler de har mén af udsendelsen, eller som er blevet sårede eller hjemsendt før tid, der føler ensomhed.

De fleste veteraner har positive minder fra deres udsendelse. De nævner bl.a., at de har oplevet et godt kammeratskab og har lært at tackle vanskelige situationer. 

Fakta

publikation Soldater efter udsendelse
Forfattere Stéphanie Lyk-Jensen, Ane Glad, Julie Heidemann, Malene Damgaard

Søg på sfi.dk