SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Mangler viden om effekt af aktivering af de svageste

Del

Sagsbehandlerne kender ikke resultaterne af indsatsen overfor de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der bliver ikke evalueret på en måde, som sikrer viden om effekten af de forskellige tilbud, viser ny SFI-rapport.

Omkring 100.000 kontanthjælpsmodtagere har udover ledighed omfattende og komplekse sociale problemer. Når sagsbehandlere i de kommunale jobcentre skal tilrettelægge aktiveringen af denne gruppe, kræver det viden og koordinering. Men arbejdsgangene er ikke tilrettelagt, så der bliver skabt ny viden om, hvad der faktisk virker - sagsbehandlerne kender ikke resultaterne af de tilbud, som de svageste kontanthjælpsmodtagere bliver aktiveret i.

Mangler evalueringer og opfølgning

Det skyldes blandt andet, at der ikke er indarbejdet en løbende evaluering på en måde, så sagsbehandlerne oplever det som en ressource. I en del kommuner er der også begrænset viden om, hvad de forskellige aktiveringstilbud indeholder. De store mængder sager hos den enkelte sagsbehandler gør det desuden svært at få tid til opfølgning i den løbende indsats.

Dårlig koordinering og kommunikation

Rapporten konkluderer også, at der alle steder er udfordringer med koordinering og vidensdeling. Det skyldes blandt andet, at den samlede indsats er meget opdelt mellem sagsbehandlere og forskellige private og kommunale aktører, der står for selve aktiveringen. Kommunikationen er mangelfuld, fordi den foregår via skematiske bestillinger og rapporter, der kan være meget overfladiske ifht. en borgers komplekse situation.

Rapporten er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Fakta

publikation Delt viden
Forfattere Kristina Weibel, Mikkel Bo Madsen
Emner Arbejdsmarkedet, Udsatte grupper, Kontanthjælp, Kontanthjælp, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk