SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Misbrugsbehandling viser lovende tegn

Del

Tre behandlingsmodeller for unge med rusmiddelproblemer ser ud til at virke. Andelen, der bruger rusmidler, er faldet med 30 procentpoint efter behandlingen, som også ser ud til at forbedre andre forhold.

SFI har evalueret tre behandlingsmodeller til unge under 18 år med rusmiddelproblemer. Fælles for de tre indsatser er, at de ikke kun arbejder med forbruget af rusmidler, men også med andre forhold i de unges liv. Og fælles for dem er, at de ser ud til at give resultater. ”Vi kan se, at de unge generelt ryger mindre hash, er bedre til at passe skolen og har et bedre psykisk helbred efter behandlingen. Og de unge giver selv behandlingen en stor del af æren for den positive udvikling,” siger seniorforsker og projektleder Jan Hyld Pejtersen.

Fald i kriminaliteten

Derudover har SFI spurgt de unge på alle tre indsatser, om de har begået kriminalitet inden for de seneste 30 dage. Spørgsmålet er stillet både før og efter behandlingen. ”Vi kan se af svarene, at andelen, der har begået kriminalitet, er reduceret markant efter endt behandling,” siger Jan Hyld Pejtersen. På den ene indsats er andelen af deltagere, der begår kriminalitet, faldet fra 45 procent til 14 procent.

Færre ryger hash

Hovedformålet med behandlingerne er at hjælpe de unge af med deres problematiske forbrug, og SFI kan konstatere, at andelen af unge, som har røget hash to eller flere gange om ugen, falder fra 59 procent ved påbegyndelsen af behandlingen til 26 procent efter behandlingen. Evalueringen af de tre behandlingsformer U-turn, U18 og Multi Systemic Therapy – Substance Abuse er bestilt og finansieret af Socialstyrelsen.

Fakta

publikation Unge i misbrugsbehandling
Forfattere Tina Termansen, Theresa Dyrvig, Nete Krogsgaard Niss, Jan Hyld Pejtersen
Emner Børn og unge, Misbrugere, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk