SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ny undersøgelse af hvorfor lejere bliver sat på gaden

Del

Antallet af udsættelser af lejere har i de senere år været støt stigende i Danmark. Nu skal SFI undersøge, hvem der mister deres bolig og hvorfor. Der vil være særligt fokus på, hvilken betydning de lavere sociale satser har haft for de ressourcesvage lejere.

I 2008 udgav forskere fra SFI den første tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig. Nu skal der laves en ny undersøgelse om perioden 2002 til 2010, hvor der bliver afdækket flere væsentlige emner end i den første undersøgelse.

De lavere sociale satser

Eftersom forskerne vil have et større datamateriale at arbejde med denne gang, vil det fx blive muligt at afdække, hvilken betydning kontanthjælpsloftet og 300 timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere har haft for stigningen i boligudsættelserne de senere år. Og om nyankomne til Danmark, der kun modtager starthjælp, er i større risiko for at miste boligen.

De udsatte børnefamilier

Et andet fokus vil være på, hvem der mister sin bolig. Sidste undersøgelse viste, at der var mange børnefamilier blandt udsættelserne. Det kom som en stor overraskelse for mange og har betydet ekstra opmærksomhed på de børn, der er i disse familier. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om der stadig bliver sat mange børnefamilier ud, og hvad årsagerne er til det.

Virker forebyggelsen?

Efter sidste undersøgelse blev offentliggjort, iværksatte regeringens en række forebyggende tiltag. Fx til hvordan kommunerne kan øge opmærksomheden på beboerne, der er i fare for at miste deres bolig. Derfor vil forskerne også se nærmere på, hvordan effekten af de forskellige tiltag har været. Det vil blandt andet ske gennem registerdata, spørgeskemaer og interview med lejere, der har mistet deres bolig. Derudover vil forskerne gå i dybden med den kommunale sagsbehandling for at få mere viden om, hvordan udsættelser kan forebygges.

Søg på sfi.dk