SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Nye skemaer kan måle trivslen hos helt små børn

Del

Hvordan måler fagfolk, hvordan udviklingen forløber hos helt små børn på under 3 år? En ny rapport fra SFI peger på tre instrumenter, der kan bruges til at vurdere virkningen af hjælp til små børn med udviklingsproblemer.

Kan dit barn falde til ro, når det skal sove? Kan du berolige det, når det er ked af det? Smiler barnet og er interesseret i andre? Kan det lide at få et kram?

Det er nogle af spørgsmålene i tre forskellige spørgeskemaer, som SFI beskriver i en ny rapport. Skemaerne er udviklet i USA for at hjælpe forældre, sundhedspersonale og pædagoger til at indkredse, hvordan små børn mellem 0 og 3 år trives. To af de tre skemaer er ved at blive oversat og afprøvet i en dansk sammenhæng.

Korte og enkle skemaer

Det er Socialstyrelsen, der har bedt SFI pege på de værktøjer på området, der er mest velegnede til brug i en dansk sammenhæng. Formålet er, at skemaerne fremover skal bruges i de evalueringer af indsatser for små børn med udviklingsproblemer, som Socialstyrelsen igangsætter.

Der er lagt vægt på, at skemaerne kan udfyldes på under 20 minutter af fx forældre, sundhedspersonale eller pædagoger, og at de fleste spørgsmål har et positivt fokus.

Systematisk viden

”Der gøres allerede et stort stykke arbejde for at identificere og hjælpe børn med udviklingsmæssige problemer så tidligt som muligt, men med skemaerne vil man mere systematisk kunne spørge ind til barnets trivsel – og ved at besvare skemaet flere gange over tid vil man kunne holde øje med barnets udvikling.” Det siger ph.d.-studerende Maiken Pontoppidan, der er en af forfatterne bag rapporten.

Fakta

publikation Instrumenter til at måle små børns trivsel
Forfattere Maiken W. Pontoppidan, Nete Krogsgaard Niss
Emner Børn og unge, Familie, Familiemønstre
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk