SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Nye værktøjer til at måle diskrimination

Del

En ny rapport fra SFI giver en række forslag til, hvordan man kan måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. Og systematiske målinger er nødvendige, hvis man skal skaffe sig overblik over omfanget af diskrimination i Danmark, siger en af forskerne bag rapporten.

Send to fiktive ansøgninger til et job, hvor den eneste forskel mellem ansøgerne er deres etniske oprindelse, og se hvem der kommer til samtale. Bed en udenforstående lærer vurdere en klasses eksamensopgaver, uden at oplyse elevernes etniske oprindelse, og sammenlign med skolens egen vurdering. Eller send to unge i byen, der kun adskiller sig fra hinanden på hudfarven og se, hvem der kommer ind på diskoteket.

Det er nogle af de konkrete ideer til måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, der kan læses i en ny SFI-rapport. Rapporten er bestilt og finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Klare definitioner

Formålet med værktøjerne er at gøre det muligt at måle omfanget af diskrimination. I rapporten gennemgår forskerne tidligere undersøgelser på området og redegør for forskellige aspekter af diskrimination, både som den opleves af etniske minoriteter og som den defineres i forhold til lovgivningen på området.

Rapporten indeholder også et forslag til spørgeskema, der kan bruges i samtaler med folk, der føler sig udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske tilhørsforhold.

Værktøjer er vigtige

Og det arbejde er nødvendigt, fortæller rapportens hovedforfatter, seniorforsker Tina Gudrun Jensen:

”Så længe vi ikke har systematiske værktøjer til at måle diskrimination, er det vanskeligt at tale om det, for vi mangler mere konkret viden om, hvordan og hvor ofte det finder sted. Rapporten bidrager med en klar definition og forskellige ideer til værktøjer, man kan bruge i den sammenhæng”, siger hun.

Fakta

publikation Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse
Forfattere Tina Gudrun Jensen, Kristina Weibel, Mette Kirstine Tørslev, Louise Leelo Knudsen, Sara Jul Jacobsen
Emner Efterkommere, Eksklusion, Etniske minoriteter, Etniske minoriteter, Indvandrere
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk