SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Nyt skema om kriminalitetstruede styrker tværfagligheden

Del

Tre kommuner har afprøvet et nyt skema, udarbejdet af Socialstyrelsen, som hjælper fagfolk med at få overblik over kriminalitetstruede børn og unges ressourcer og risikofaktorer. Og de første erfaringer er positive, viser en evaluering fra SFI.

SFI har samlet erfaringerne fra tre kommuner, der som de første har afprøvet et nyt skema til tværfaglig vurdering af kriminalitetstruede børn og unges risici og ressourcer. Skemaet er udviklet som led i projekt Tidlig Identifikation, der gennemføres af Socialstyrelsen.

Et skærpet blik på det enkelte barn

De første, spæde erfaringer med skemaet er positive, viser rapporten. Flere af kommunernes fagfolk fremhæver, at skemaet skaber mere systematik og helhedsorientering i vurderingerne. Brugen af skemaet har skærpet fagfolkenes blik på det enkelte barn og blotlagt, hvor der er huller i deres viden om barnets hverdagsmiljø.

Desuden mener flere af de adspurgte, at oplysningerne fra skemaet relativt let kan omsættes i det konkrete indsatsarbejde.

Tværfagligheden styrkes

De foreløbige erfaringer har vist, at det tværfaglige samarbejde om brugen af skemaet kræver tid og ressourcer, men at det også giver grundigere vurderinger. Det er netop tværfagligheden, der er en af skemaets styrker, da den kvalificerer og understøtter vurderingerne, anslår forskerne bag rapporten.

”Erfaringerne fra pilotkommunerne har været positive, og de erfaringer kan andre kommuner bygge videre på, når de skal vurdere, hvordan de vil anvende skemaet”, siger Stine Tankred Luckow, der er medforfatter til rapporten.

Fakta

publikation Evaluering af ressource- og risikoskema.
Forfattere Stine Tankred Luckow, Vibeke Lehmann Nielsen
Emner Børn og unge, Kriminalitet, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk