SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Overlevering af viden kan hjælpe tosprogede elever

Del

Mundtlig overlevering af viden fra førskoletilbud til folkeskole om tosprogede elever hjælper med til, at de kan klare sig bedre i skolen og i de nationale test. Det gælder især i kommuner med mange tosprogede elever.

SFI har undersøgt kommunale indsatser for tosprogede elever, og hvordan eleverne i 2. klasse har forståelse for dansk. Undersøgelsen viser blandt andet, at i kommuner hvor man prioriterer at give en mundtlig overlevering fra fx børnehaver til folkeskole om tosprogedes sproglige niveau og andre relevante forhold, der klarer de tosprogede elever læsetesten bedre i 2. klasse, end i de kommuner, hvor man ikke har en sådan indsats. Det gælder dog kun i kommuner med mange tosprogede elever.

Kommuner med mange tosprogede har de bedste resultater

Tilsvarende viser undersøgelsen, at tosprogede klarer læsetesten i 2. klasse bedre i kommuner, der tilbyder sprogstimulering til førskolebørn. Også i dette tilfælde gælder det for kommuner med mange tosprogede.

”Vi har både undersøgt kommuner med mange tosprogede elever og kommuner med få, og vi sammenligner kommuner, der har foretaget en given indsats med kommuner der ikke har. Resultatet er, at det generelt er i kommuner med mange tosprogede elever, vi finder de positive sprogtest-resultater hos tosprogede i 2. klasse, frem for i kommuner med få tosprogede elever. Det kan måske skyldes, at disse kommuner i højere grad end kommuner med få tosprogede har en fast procedure eller rutine med indsatserne,” siger forsker Vibeke Myrup Jensen, der har ledet undersøgelsen.

Første undersøgelse baseret på nationale test

Undersøgelsen af sprogforståelse er for første gang baseret på de nationale test, og det er derfor også muligt at få resultater om børnene allerede på 2. klassesniveau. Tidligere undersøgelser har baseret sig på resultater fra 9. klasses-afgangsprøve.

Undersøgelsen er udført for formandsskabet for Skolerådet.

Fakta

publikation Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse
Forfattere Mikkel Lynggaard, Vibeke Myrup Jensen
Emner Børn og unge, Integration, Skole og uddannelse, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk