SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Pårørende til demente med kørekort efterlyser støtte

Del

Det kan være svært at overbevise et familiemedlem med demens om, at det er på tide at slippe kørekortet og bilen – og endnu sværere at navigere mellem de forskellige myndigheder, der har en rolle i processen. Det viser en ny undersøgelse blandt bl.a. pårørende til demente om, hvordan beslutningen om kørselsstop træffes.

De pårørende spiller en vigtig rolle, når ældre med demens skal træffe beslutningen om at holde op med at køre bil. De tager den svære snak med den demensramte og går fx med til lægen, når køreevnen skal vurderes. Men de oplever at stå meget alene med ansvaret, særligt fordi det er svært at gennemskue ansvarsfordelingen mellem de forskellige myndigheder, der spiller en rolle i forløbet.

Det viser en ny undersøgelse blandt en række praktiserende læger og pårørende til demente, finansieret af Trygfonden. Undersøgelsen trækker både på spørgeskemaer og interviews for at afdække den proces, der fører til, at en demensramt lægger kørekortet på hylden.

Manglende koordinering

Mens de deltagende læger oplever, at de har tilstrækkelig viden til at vurdere køreevnen hos patienter med demens, så efterlyser de pårørende, at andre aktører også inddrages – og særligt, at koordineringen mellem dem bliver bedre.

Undersøgelsen viser, at de pårørende oplever en del fejl og misforståelser i kontakten med myndighederne, fx i form af modsatrettede beskeder eller manglende opfølgning. Det skaber frustration og forlænger en proces, der i forvejen er præget af både bekymringer og konflikter med den demensramte.

”I fremtiden vil der formodentlig komme flere familier, der skal håndtere deres demente pårørendes kørselsstop, og vores undersøgelse tyder på, at de har brug for mere støtte i processen, end de får nu”, siger seniorforsker Anu Siren, som står bag undersøgelsen.  

Fakta

publikation Demens og kørselsstop
Forfattere Anu Siren, Hanne Bach Nørregård
Emner Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår
Kontaktpersoner

Anu Siren

Seniorforsker
Telefon 33 69 77 53 E-mail anu@vive.dk

Søg på sfi.dk