SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Personer med ADHD får rådgivning og støtte

Del

Indsatser til personer med ADHD omfatter især støtte til at klare hverdagen – i hjemmet, på arbejde eller i skolen. Tilbuddene henvender sig til en bredere gruppe af personer med sindslidelser end blot personer med ADHD eller ADHD-lignende adfærd.

SFI har i samarbejde med Servicestyrelsen gennemført en kortlægning af sociale indsatser i Danmark i forhold til personer med ADHD. Kortlægningen bygger primært på tilbagemeldinger fra medarbejdere i udvalgte tilbud og kommunale afdelinger. Det er en del af Servicestyrelsens projekt Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD.

Kortlægningen viser bl.a., at tilbuddene især har til formål at lære brugerne at mestre hverdagen. Men også tilbud om at lære brugerne at kunne forsørge sig selv og egentlig pasnings-/opholdstilbud forekommer hyppigt. Tilbuddene er oftest rettet mod en bredere gruppe end personer med ADHD. Kun omkring 1/3 af brugerne har ADHD-adfærd. Det store flertal af tilbuddene retter sig mod en bredere målgruppe, og de benytter sig af metoder, som har bred anvendelse i socialpsykiatrien.

Kontaktpersoner hjælper i skolen og på jobbet

På børneområdet visiteres der mest til familiebehandling, konsulentbistand, kontaktperson eller andre former for rådgivning. På voksenområdet visiteres der mest til tilbud om rådgivning, hjælp og støtte til udvikling af færdigheder. Jobcentrene benytter meget at tilbyde en mentorordning som hjælp til at fungere på arbejdsmarkedet.

Mangel på tilbud

Fra kommunerne lyder det, at der på børne- og ungeområdet mangler særlige klubtilbud til større børn, mens der på voksenområdet mangler botilbud. Borgere med ADHD, der er blevet interviewet i undersøgelsen, udtrykker behov for at få støtte til at skabe struktur i hverdagen. Desuden efterspørger de bedre koordination på tværs af de kommunale afdelinger.

Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet.

Fakta

publikation Sociale indsatser til mennesker med ADHD.
Forfattere Steen Bengtsson, Winnie Alim, Henriette Holmskov, Andreas Lund
Emner Helbred, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk