SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Potentiale i pædagogisk ledelse på skoler

Del

Folkeskolereformen bliver bedre implementeret på skoler, hvor skolens ledere kommer ud i klasseværelserne og engagerer sig i den pædagogiske udvikling. Til gengæld betyder ledelsesforhold længere væk fra lærerne ikke så meget. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Gør skoleledelse en forskel? Det spørgsmål er titlen på en ny SFI-rapport, som ser på betydningen af skoleledelse for implementering af skolereformen i skolens undervisning og for elevernes læring og trivsel. Svaret er, at skolelederne spiller en vigtig rolle for få realiseret ambitionerne i folkeskolereformen, men effekten af forskellige former for ledelse er meget forskellig.

Pædagogisk ledelse gør en forskel

Skoleledelse kan gøre en ret stor forskel for, hvordan lærerne arbejder med de forskellige elementer af reformen, konstaterer forskerne. Når skoleledelsen engagerer sig i den pædagogiske udvikling på skolen, dvs. er ude i klasserne at observere undervisningen og diskuterer pædagogik med lærerene, så implementeres reformen bedre. Der er et betydeligt potentiale her, for mange skoleledelser involverer sig ikke rigtig i tilrettelæggelse af undervisningen og de pædagogiske metoder, og mange lærere vil gerne have mere pædagogisk ledelse.

Undersøgelsen viser også, at reformen implementeres bedre, når lærerne arbejder sammen i pædagogiske læringsfællesskaber.

Nye veje til lederkompetencer

Det er også vigtigt for implementering af reformen, at lærerne oplever, at de har en kompetent ledelse. Men der er ikke noget, der tyder på, at lederuddannelser har den store betydning. Derfor bør man overveje, om der kan findes nye veje i kompetenceudviklingen af ledere på skolerne, påpeger forskerne.

”Helt overordnet ser det ud til, at ledelsesforhold tæt på skolens undervisning og lærerne er mest effektive, når reformen skal implementeres. Til gengæld synes ledelsesforhold længere væk fra skolens maskinrum – fx kompetenceudvikling eller samarbejde med kommunen om mål og resultater – at have mindre eller ingen betydning,” forklarer professor Søren Winter, der har været leder af undersøgelsen.

Endnu ingen effekt på elevers læring og trivsel

Forskerne finder ingen effekt af skoleledelse på elevernes læring og trivsel. Det kan muligvis skyldes, at det stadig er tidligt i reformforløbet.

Undersøgelsen er en del af den samlede følgeforskning om folkeskolereformen, som SFI og andre forskningsinstitutioner laver for Undervisningsministeriet.

Læs mere om rapporten Gør skoleledelse en forskel?  - find sammenfatning og mulighed for download

Fakta

publikation Gør skoleledelse en forskel?
Forfattere Søren Winter, Mikkel Giver Kjer, Peter Rohde Skov, Søren Winter
Emner Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Søren Carl Winter

Forskningsprofessor
DIREKTE 33 48 09 28 E-MAIL scw@vive.dk

Søg på sfi.dk