SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Privat-offentligt partnerskab har potentiale

Del

Sygefraværsindsatsen virker i kommuner med god implementering. Det er konklusionen på SFI’s evaluering af det første danske privat-offentlige samarbejde på sygedagpengeområdet. De kommuner, der har implementeret flest af indsatserne i partnerskabet med Falck er også dem, der har oplevet et fald i borgernes sygefravær i løbet af projektet.

Siden 2008 har Falck arbejdet sammen med otte kommuner om at forbedre indsatsen for sygemeldte. 

Hvert partnerskab varer tre år og består fx af kurser og udvikling til ledere og medarbejdere, tilførsel af ekstra medarbejdere og nye værktøjer til at følge og administrere sagerne. 

Forskellig implementering, forskellig effekt

SFI’s evaluering viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne har valgt at arbejde med indsatserne i partnerskaberne. Og det har påvirket resultaterne: 

I de kommuner, hvor man har arbejdet bredt med mange indsatser, og hvor samarbejdet mellem ledelsen, medarbejdere og Falck har fungeret godt, er sygedagpengeforløbene blevet gennemsnitligt lidt kortere i løbet af projektet. 

I andre kommuner, hvor partnerskabet har haft vanskelige vilkår, er der ingen positiv effekt på forløbenes længde. Her viser evalueringen, at der bl.a. har manglet plads til den faglige diskussion, der opstår i mødet mellem kommunale sagsbehandlere og et privat firma. 

Positive oplevelser

Evalueringen viser også, at de ledere og medarbejdere, der har været involveret i samarbejdet, for en stor del har oplevet, at arbejdsgangene er blevet mere overskuelige og at sagsbehandlingen er blevet bedre. Mange medarbejdere har desuden været glade for at blive opdateret i fx lovstof, og oplever en større tilfredshed i deres arbejde.

Evalueringen er bestilt af Falck.

Fakta

publikation Falcks partnerskabsmodel på sygedagpengeområdet
Forfattere Rebekka Bille, Malene Rode Larsen, Jan Høgelund, Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet, Helbred
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk