SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

PSP-samarbejde betyder bedre indsats for udsatte borgere

Del

Samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri har ført til tidligere indsats mod udsatte borgere. Det forebygger borgerens sociale deroute og kriminalitet. Myndighederne oplever også, at samarbejdet mellem dem bliver bedre, viser SFI-undersøgelse.

PSP-samarbejde har været indført i hele landet siden 2009. SFI samler i denne undersøgelse erfaringer fra PSP-Frederiksberg, der har eksisteret siden 2004 samt tre andre PSP-samarbejder i Odense, Amager og Esbjerg, som blev etableret i 2008.

Bedre opsamling af svage borgere

PSP-samarbejdet er med til at synliggøre nogle sociale områder og nogle borgere, som myndighederne ellers ofte mister fokus på i deres arbejde. Det betyder fx færre psykisk syge i politiets døgnrapporter, færre udsmidninger af bolig og færre politi-udrykninger til husspektakler.

Den øgede koordinering af viden om de særligt udsatte borgere danner et finmasket net omkring de socialt udsatte, så risikoen for at ”falde imellem” de forskellige myndigheder bliver mindre.

Engagerede aktører

Undersøgelsen viser stor opbakning til PSP-samarbejdet blandt aktørerne fra de forskellige myndigheder – ikke mindst når man begynder at kunne se nytten af samarbejdet. Som en af dem fortæller:

”Da først borgerne begyndte at blive taget ind, var det sådan helt en aha-oplevelse […] Det er jo det med, at man tænkte, at - det er virkelig brugbart det her – gud hvor har det hjulpet.”

Fokus på borgerens retssikkerhed

Siden 2009 er det blevet lettere for myndighederne at udveksle oplysninger. Men balancen mellem ønsket om at kunne handle over for udsatte borgere og hensynet til personfølsomme oplysninger er stadig et stort tema hos myndigheds-aktørerne. Flere af de interviewede i undersøgelsen indskærper et behov for konstant opmærksomhed på, hvor grænsen går, og hvordan borgerens privatliv bedst beskyttes. 

Fakta

publikation PSP-samarbejdet
Forfattere Kathrine Vitus, Agnete Aslaug Kjær
Emner Kriminalitet, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk