SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ressourceforløb skaber nye muligheder

Del

En ny rapport fra SFI viderebringer de første erfaringer med de ressourceforløb, som siden starten af 2013 har kunnet tilbydes ledige med særligt komplekse problemer. Et ressourceforløb kan vare op til fem år og varetages af en enkelt, koordinerende sagsbehandler, og det er nogle af ordningens store kvaliteter, siger sagsbehandlere og borgere samstemmende.

Ressourceforløbene blev indført som led i fleksjob- og førtidspensionsreformen. Den trådte i kraft ved indgangen til 2013, og en ny rapport fra SFI sætter fokus på de erfaringer, kommuner og borgere har gjort sig med ordningen i de første knap to år, den har eksisteret.

Tid, ro og tilpassede tilbud

Fra begge sider af skrivebordet fremhæves det, at særligt den tid og ro, som forløbene giver mulighed for, har stor værdi. Et ressourceforløb kan vare op til fem år, og det giver plads til at finde de individuelt tilpassede tilbud, der kan flytte de ledige lidt tættere til arbejdsmarkedet, påpeger sagsbehandlerne.

De ledige nævner selv, at det er en lettelse, at forløbet varetages af en enkelt, koordinerende sagsbehandler, støttet af et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor flere typer fagfolk sammen med borgeren planlægger forløbet.

Motivationsarbejdet er svært

Undersøgelsen afdækker imidlertid også en række udfordringer. Der er bl.a. brug for at informere borgerne bedre om, hvad der skal ske på møderne i rehabiliteringsteamet. Ofte møder de uforberedte op og overvældes af at møde en stor gruppe professionelle, der alle skal være med til at bestemme det videre forløb.

Sagsbehandlerne fremhæver også, at det er svært at få borgerne til at udnytte de muligheder, ressourceforløbene giver. Der er ofte tale om mennesker, der har massive problemer udover ledigheden, og det er sagsbehandlernes oplevelse, at de ikke altid magter og ønsker at tage det ansvar, forløbet lægger op til.

Rapporten bygger på interviews med borgere, ledere og sagsbehandlere i fire af de kommuner, der siden 2013 har igangsat flest ressourceforløb. 

Fakta

publikation Ressourceforløb
Forfattere Line Mehlsen, Helle Holt, Henning Bjerregaard Bach
Emner Arbejdsmarkedet, Kompetencer, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk