SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Samarbejde svært ved dom til fælles forældremyndighed

Del

Næsten halvdelen af de forældre, som domstolene dømmer til at have fælles forældremyndighed, kan ikke samarbejde. Det viser evalueringen af forældreansvarsloven, som SFI har lavet for Familiestyrelsen.

Når skilsmisseforældre ikke kan blive enige om forældremyndigheden til fælles børn, skal domstolene træffe beslutningen. Siden forældreansvarsloven blev vedtaget i 2007, har domstolene kunnet dømme forældrepar til fælles forældremyndighed, som er udgangspunktet for loven. SFI´s undersøgelse viser, at hver anden af de sager, som retten skal tage stilling til, ender med fælles forældremyndighed.

Mange kan ikke tale sammen

Blandt de forældre, der bliver dømt til fælles forældremyndighed, kan halvdelen ikke finde ud af at samarbejde. Det er fx blevet målt på hverdagssituationer som at tale sammen om barnets trivsel. Og det er også målt på væsentlige beslutninger som valg af barnets skole eller medicinsk behandling af barnet. Undersøgelsen viser, at forældrene enten ikke kan blive enige, eller at de slet ikke taler sammen.

Få er fleksible om samvær

Samarbejdet mellem forældrene handler også om at kunne ændre aftaler om samvær med barnet. Meget få forældre – både med fælles og ene forældremyndighed – er fleksible. Kun omkring hver femte er fx klar til at ændre midlertidigt på samværsordningen pga. lægebesøg, eller fordi barnet har en aftale med venner.

Børnene har det ofte dårligt

Børn, der har været involveret i en forældreansvarstvist, trives markant dårligere end andre skilsmissebørn. Forældrenes indbydes forhold er en væsentlig forklaring herpå. Især blandt børn med forældre, der har åbenlyse konflikter og skænderier, er mange ikke i normal mental trivsel.

”Mens udviklingen går i retning af et mere delt forældreskab med flere delebørn og fælles forældremyndighed, så er samarbejdet mellem forældrene ikke fulgt med i samme takt. Det bliver barnets ansvar at skabe sammenhæng mellem sine to familieliv, og det er bekymrende,” siger seniorforsker Mai Heide Ottosen.

Fakta

publikation Dom til fælles forældremyndighed.
Forfattere Mai Heide Ottosen, Sofie Mathilde Hansen Stage
Emner Børn og unge, Familie, Skilsmisse
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk