SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Sammenhængende indsatser giver gode resultater

Del

Både borgere og fagpersonale oplever en positiv forandring, når kommuner og regioner arbejder tættere sammen om indsatser til sindslidende. Og de nye arbejdsgange gør ikke indsatserne dyrere - tværtimod. Det viser SFI’s evaluering af seks forsøgsprojekter.

Borgerne oplever en positiv udvikling i deres situation. Fagpersonalet får bedre mulighed for at udveksle viden og faglige perspektiver. Og meget tyder på, at der kan spares penge på budgetterne i kommune og region.

Det er resultatet af SFI’s evaluering af projektet ”Integrerede forløb for sindslidende”. Her har seks kommuner arbejdet sammen med Region Syddanmark og Region Midtjylland i seks meget forskellige projekter, med det samme formål: at skabe mere sammenhæng mellem psykiatrisk behandling og indlæggelse, som er regionernes ansvar, og sociale indsatser, som er kommunernes.

Evalueringen bygger bl.a. på spørgeskemaer til ledelse, medarbejdere og borgere i de seks projekter, samt på gennemgang af projekternes budgetter.

Forskellige projekter

De seks projekter har arbejdet med forskellige grupper borgere, og har hver især valgt, hvilke værktøjer man vil indføre for at integrere indsatsen:

I Kolding og Randers har man arbejdet tættere sammen om udredning af børn med mulige, psykiske lidelser. I Holstebro har man etableret et fælles team, der sammen tilrettelægger et forløb for unge sindslidende mellem 18 og 25 år. I Silkeborg arbejder man med netværksmøder efter Åben Dialog-metoden, mens man i Fredericia har øget samarbejdet mellem kommunens bostøtteindsats og regionens opsøgende psykoseteams. I Faaborg-Midtfyn er kommune og region gået sammen om et forebyggende tilbud til voksne med begyndende psykiske problemer.

Mulighed for bred implementering

”Der er mange forskellige modeller for integration i forsøgene, fra de meget enkle til de mere gennemgribende, og flere af dem ser ud til uden videre at kunne implementeres bredt,” siger seniorforsker Steen Bengtsson.

Projektet er igangsat af Socialstyrelsen med støtte fra satspuljemidler, og er gennemført i samarbejde med Implement Consulting Group. 

Fakta

publikation Integration af behandling og social indsats over for personer med sindslidelse
Forfattere Steen Bengtsson, Sine Grønborg Knudsen
Emner Handicap, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk