SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

SFI har undersøgt mødregruppe til unge mødre

Del

Der er tegn på, at en udvidet mødregruppe for unge, socialt udsatte mødre kan være med til at bryde den negative sociale spiral og hjælpe unge mødre i gang med en uddannelse. Det viser SFI’s evaluering af et udviklingsprojekt for unge mødre på Lolland.

På Lolland er gennemsnitsalderen for førstegangsfødende langt under landsgennemsnittet, og færre får en ungdomsuddannelse end i resten af landet. Unge mødre risikerer at isolere sig, at stå uden uddannelse og dermed uden adgang til arbejdsmarkedet.

Derfor gennemførte Lollands Kommune projektet SAMSPIL mellem 2008 og 2012. Det var en udvidet form for mødregruppe med en sundhedsplejerske og en familiekonsulent tilknyttet. Formålet var at forhindre, at socialt udsatte mødre mistede deres psykiske overskud, netværk og personlige ambition om uddannelse og arbejde under barslen.

Få deltagere i projektet

Men det var en udfordring for projektet at tiltrække og fastholde unge mødre til den særlige mødregruppe. SFI’s evaluering bygger på svar fra 13 mødre, som gennemførte forløbet. De var tilfredse med forløbet og fandt aktiviteterne relevante. Evalueringen viser en tendens til, at deltagerne i projektet havde en større tro på, at de kunne kombinere rollen som mor med uddannelse og arbejde end mødrene i kontrolgruppen udenfor projektet. Efter barsel var relativt flere deltagere under uddannelse eller i arbejde end mødrene fra sammenligningsgruppen.

”Hvis Lolland eller andre kommuner ønsker at tilbyde særlige mødregrupper, er det nødvendigt at videreudvikle tilbuddet og blandt andet gøre det mere attraktivt for alle mødre i målgruppen at deltage. Men samtidig er det vigtigt at påpege, at det kræver flere og mere valide data, før man kan sige noget endeligt og sikkert om eventuelle gevinster ved særlige mødregrupper for unge mødre,” siger professor Vibeke Lehmann Nielsen om evalueringen.

Fakta

publikation Evaluering af projekt SAMSPIL
Forfattere Alva Albæk Nielsen, Vibeke Lehmann Nielsen
Emner Skole og uddannelse, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk