SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

SFI og KORA bliver til VIVE

Del

Folketinget vedtog i går en lov, som betyder, at KORA og SFI bliver til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det nye centers kaldenavn bliver VIVE, som står for Viden til Velfærd, og det skal beskæftige sig med de samme emner og opgaver som de to hidtidige organisationer.

Pr. 1. juli får danskerne et nyt forskningscenter, VIVE, som skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

”Centret skal levere viden til velfærd, og derfor bliver det korte navn VIVE. For centrets fornemmeste opgave er at producere relevant og anvendelig viden til beslutningstagere og praktikere, der vil bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet. Med denne faglige fusion får Danmark en ny stærk institution, som vil dække hele styringskæden fra kommune til stat,” siger Nina Smith, formand for VIVEs bestyrelse. 

VIVE skal beskæftige sig med alle de store velfærdsområder, og ifølge loven skal centeret have fokus på de samfundsforhold, som har betydning for befolkningens levevilkår, og på samspillet mellem borgerne og velfærdssamfundets institutioner. VIVE skal bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor - både i kommuner, regioner og nationalt. Socialforskningen vil stadig spille en central rolle, og uvildighed, kvalitet og anvendelighed vil være i højsædet.

Kontaktperson

Nina Smith

Professor, bestyrelsesformand for VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Email: nsmith@econ.au.dk
Tlf:   +4587165565
Mob: +4561701288

Sammenlægningen vil sikre, at det nye center får endnu stærkere faglige miljøer inden for centrale områder, som socialområdet, sundhedsområdet, beskæftigelse, uddannelse, offentlig innovation, økonomistyring og ledelse. VIVE vil samlet få cirka 230 medarbejdere, og det vil have hovedkvarter i København samt en afdeling i Aarhus. Stillingen som direktør er slået op, og en ny direktør for VIVE ventes at kunne tiltræde i løbet af efteråret.

Søg på sfi.dk