SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

SFI Tæller hjemløse i uge 6

Del

Med hjælp fra herberger, væresteder og andre sociale tilbud skal SFI’s forskere tælle hvor mange hjemløse, der er i Danmark. Det er fjerde gang, hjemløsheden skal kortlægges, og undersøgelsen giver vigtig viden om årsager til hjemløshed.

Hvor mange gadesovere er der? Hvor mange hjemløse overnatter på sofaen hos venner og familier? Og hvem er det, der får en seng på et herberg? Disse spørgsmål bliver besvaret ved, at sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet udfylder et spørgeskema for hver hjemløse person, de har kontakt med i uge 6.

For at kunne følge udviklingen og sammenligne med de tidligere kortlægninger foregår tællingen altid på samme tidspunkt og med samme metode.

Sidste gang var i 2011, og dér blev der registreret i alt 5290 hjemløse, hvilket var en mindre stigning. Det var særligt antallet af hjemløse, der overnatter hos familie, venner og bekendte, der var steget siden sidste kortlægning - nemlig fra 1.086 personer i 2009 til 1.433 i 2011. Antallet af gadesovere var i 2011 registreret til at være 426.

Sidste tælling viste også, at der var kommet flere unge blandt de hjemløse. Årsagerne var ofte psykisk sygdom, stofmisbrug og mangel på boliger.

Hjemløsetællingen er bestilt og finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Resultaterne bliver offentliggjort i august 2013.

Se resultaterne fra sidste tælling her »

Søg på sfi.dk