SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Skoleledere arbejder fokuseret med folkeskolereformen

Del

En ny rapport fra SFI kortlægger, hvordan landets skoleledere oplever deres rolle og opgaver i gennemførelsen af folkeskolereformen. Ledernes oplevelser bærer præg af, at implementeringsarbejdet stadig er i startfasen, viser analysen.

De fleste danske skoleledere er positive over for folkeskolereformen og har gjort en stor indsats for at gennemføre - og få opbakning til - reformen på deres skole. Det er bl.a. sket ved at informere og inddrage undervisere i reformarbejdet. Også skolernes lærere og pædagoger tilkendegiver i stigende grad, at det er nødvendigt at ændre folkeskolen for at opnå bedre læring og trivsel hos eleverne – og at folkeskolereformen er et middel hertil.

Det er et af resultaterne af en ny rapport fra SFI, der tager pulsen på lokal skoleledelse knap et år efter indførelsen af folkeskolereformen. Rapporten bygger på spørgeskemaer – både før og efter reformen – til landets skoleledere og inddrager også besvarelser fra lærere og pædagoger på skolerne.

Mindre råderum og mere administration

En af hensigterne med reformen var at give både kommuner og skoleledere større frihed til at lede skolernes pædagogiske udvikling inden for klare mål. De fleste skoleledere oplever imidlertid, at deres råderum til at lede er blevet mindre, siden reformen trådte i kraft. De tilkendegiver, at de nu har mindre indflydelse, ikke blot på skolens faglige mål, men også på undervisningsindhold og personaleforhold.

Trods reformens hensigt om en styrket pædagogisk ledelse, viser rapporten, at lederne ikke bruger mere tid på dette end før reformen. Derimod bruger de mere tid til administration som fx skemalægning, hvor der med lærernes nye arbejdstidsregler nu tages større hensyn til de enkelte læreres baggrund og til de enkelte fag.

”Resultaterne peger på, at gennemførelsen af reformen stadig er i startfasen, og at lederne lægger stor vægt på at opnå fælles fodslag på skolerne. Noget tyder dog på, at der er behov for en afklaring skoler og kommuner imellem om, hvordan man forvalter den øgede, lokale handlefrihed, som reformen lægger op til”, siger professor Søren Winter, der leder undersøgelsen og er medforfatter til rapporten. 

Fakta

publikation Skoleledelse i folkeskolereformens første år
Forfattere Mikkel Giver Kjer, Siddhartha Baviskar, Søren C. Winter
Emner Skole og uddannelse, Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk