SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Skolens lektiehjælp kan mindske sociale forskelle

Del

Syv ud af ti elever brugte lidt eller slet ingen ugentlig tid i skolernes lek-tiecafeer i det forgangne skoleår. Det viser en ny evaluering af folkeskolereformen fra SFI, som også konkluderer, at det er vigtigt at fastholde ambitionen om, at lektiehjælpen skal gøre en forskel for de børn, der ikke oplever at kunne få hjælp til lektierne derhjemme.

SFI udgiver i dag den første måling af folkeskoleelevernes oplevelse af skoledagen, som den så ud et lille års tid efter folkeskolereformen. Rapporten er del af et større evalueringsprojekt om reformen, igangsat af Undervisningsministeriet.

Stor forskel i brug af lektiehjælp

Tallene viser bl.a., at skolernes tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse ikke blev udnyttet meget af eleverne i ordningens første år. Godt fire ud af ti brugte slet ikke lektiehjælpen i løbet af en almindelig uge, mens yderligere tre ud af ti brugte under en time der. Målingen er foretaget i det forgangne skoleår, hvor deltagelse i lektiehjælpen var frivillig. Fra nuværende skoleår er det obligatorisk for eleverne at deltage.

Rapporten viser, at forældrenes baggrund betyder meget for, om eleverne kan forvente at få hjælp til lektierne hjemmefra. Blandt børn af forældre uden uddannelse oplever 58 pct. at deres forældre kan hjælpe med lektierne, mod 86 pct. blandt børn af højtuddannede. Og hvor kun 56 pct. af børn med anden etnisk baggrund end dansk føler, at der er hjælp at hente derhjemme, når det handler om lektier, er det tilsvarende tal for børn med dansk baggrund 80 pct.

Både til stærke og svage elever

”Vi kan se, at nogle grupper af børn har svært ved at få hjælp til lektierne hjemme, og det er vigtigt at skolernes - nu obligatoriske - lektiehjælp kan støtte dem, så den kommer til at udfylde den rolle, den er tiltænkt i reformen, nemlig at mindske betydningen af social arv for børnenes skoleresultater”, siger seniorforsker og projektleder Chantal Pohl Nielsen. ”Samtidig er det også vigtigt at få fat i de fagligt stærke elever ved at tilbyde den faglige fordybelse, der også ligger i ordningen.”

Blandt rapportens andre temaer er elevernes oplevelse af undervisningen, deres trivsel i skolen, hvor fysisk aktive de er i og udenfor skolen samt deres relationer til lærerne. 

Fakta

publikation Folkeskolereformen
Forfattere Chantal Nielsen, Anne Toft Hansen, Vibeke Myrup Jensen, Kasper Skou Arendt
Emner Skole og uddannelse, Inklusion, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk