SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Små virksomheder vil gerne yde social indsats

Del

Meget tyder på, at små private virksomheder i Danmark gerne vil yde en indsats for at ansætte og fastholde folk på særlige vilkår, fx i fleksjob. Men de mangler viden på området, og halvdelen af dem har ikke været i kontakt med det lokale jobcenter.

SFI har siden 1998 udgivet årlige målinger af virksomheders sociale engagement. Året måling er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, og ca. 2300 virksomheder har deltaget.

Af dem har en tredjedel en eller flere medarbejdere ansat på særlige vilkår. Det kan både være gamle medarbejdere, der fastholdes i jobbet på nye vilkår efter fx en langtidssygemelding, eller nye medarbejdere, der ansættes i fx fleksjob eller løntilskudsjob.

Små virksomheder, stort potentiale

Tager man højde for virksomhedernes størrelse, viser undersøgelsen at små virksomheder forholdsmæssigt har flere ansat på særlige vilkår end store virksomheder. Alligevel er det særligt de små virksomheder, der fortæller, at de ikke ved nok om lovgivningen og mulighederne på området.

Der er også færre af de små, private virksomheder, der har været i kontakt med det lokale jobcenter. Det har 48 pct., mens det tilsvarende tal blandt alle virksomhederne er 54 pct.

Meget tyder ellers på, at jobcentrenes indsats gør en stor forskel. 69 pct. af de virksomheder, der har folk ansat med offentlig støtte, fortæller at de er blevet kontaktet af et jobcenter. Det samme gælder kun 46 pct. af dem, der ikke har medarbejdere på særlige vilkår.

Inddragelse kræver kendskab til loven

”Undersøgelsen tyder på, at der er et uudnyttet potentiale for socialt engagement i de små virksomheder, men det forudsætter, at de får et bedre kendskab til mulighederne i lovgivningen”, siger seniorforsker Helle Holt.

Fakta

publikation Virksomheders sociale engagement: Årbog 2014
Forfattere Vibeke Jakobsen, Søren Jensen, Helle Holt, Mona Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Handicap, Velfærdssamfundet, Beskæftigelse, Fleksjob, Sygefravær, Virksomheder, Fleksjob, Inklusion
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk