SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Socialt udsatte føler sig udelukkede af fællesskabet

Del

De mest udsatte danskere føler sig på mange måder udelukket fra de fællesskaber, hvor andre mødes. De oplever i langt højere grad end resten af befolkningen, at de er ensomme og ikke bliver værdsat af andre. Og de har oftest massive problemer med helbredet, økonomien og hverdagen, som de ikke oplever, de får tilstrækkelig hjælp til. Men mange har også en stor vilje til at blive en del af fællesskabet, viser en ny SFI-undersøgelse.

En ny undersøgelse fra SFI indkredser, hvad det vil sige at være socialt ekskluderet i Danmark – det vil sige at have begrænset mulighed for at deltage i de fællesskaber i hverdagen, fritiden og samfundslivet, hvor danskerne ellers mødes.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste danskere trives med deres hverdag og oplever sig selv som en fuldgyldig del af de fællesskaber, hvor de færdes. Men omkring en femtedel af den voksne befolkning er i større eller mindre grad ramt af udfordringer med helbredet, psyken, arbejdslivet eller de nære relationer – og ca. 4 pct. af danskerne kæmper med så massive problemer, at de ikke oplever sig selv som en del af fællesskabet (se figur).

Komplekse problemer

De socialt udsatte danskere er kendetegnet ved at have mange forskellige problemer, der griber ind i hinanden, og gør hverdagen svær. De står oftest uden for arbejdsmarkedet, mange har dårligt helbred og en presset økonomi, og op mod to tredjedele kæmper med psykiske problemer.

Og netop kompleksiteten i deres problemer gør det svært for velfærdssystemet at hjælpe dem, viser undersøgelsen. I hvert fald oplever mange af de mest udsatte danskere, at de har brug for mere hjælp til fx at håndtere en fysisk eller psykisk lidelse. Blandt de arbejdsløse og sygemeldte vil langt de fleste gerne i arbejde, og også her efterlyser mange bedre hjælp.

Aktive i foreningsliv

Selvom de mest udsatte danskere på mange måder føler sig udelukket af fællesskabet, er en stor del af dem også aktive, hvor de kan, viser undersøgelsen. Ca. hver fjerde deltager i foreningslivet og er aktiv i forskellige grupper.

”Vores undersøgelse bekræfter – hvad tidligere forskning også peger på – at velfærdssystemet ofte er gearet til enkeltstående problemer og har svært ved at hjælpe de allersvageste borgere, der har meget komplekse problemer. Resultaterne tyder på, at civilsamfundet kan spille en vigtig rolle i at få de mest udsatte danskere ind i fællesskabet, men det forudsætter, at velfærdssystemet styrker indsatsen overfor denne gruppe,” siger forsker Lars Benjaminsen, som er undersøgelsens hovedforfatter.  

Undersøgelsen er rekvireret af TrygFonden.

I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet et temahæfte, der samler undersøgelsens hovedresultater. Læs mere om og download hæftet her.

Fakta

publikation Fællesskabsmålingen
Forfattere Lars Benjaminsen, Stefan Bastholm Andrade, Morten Holm Enemark
Emner Udsatte grupper, Velfærdssamfundet
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktpersoner

Lars Benjaminsen

Seniorforsker
Telefon 33 48 09 10 E-mail lab@vive.dk

Søg på sfi.dk