SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Stadig mande- og kvindejob på trods af mere uddannelse

Del

Der er stadig en stærk opdeling i mandejob og kvindejob på det danske arbejdsmarked. Selv når mænd og kvinder har taget den samme uddannelse, vælger de forskellige job, viser ny SFI-undersøgelse.

Mænd og kvinder fordeler sig stadig meget skævt inden for sektorer og brancher, og der er ikke sket den store udvikling i de sidste 20 år. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra SFI, der kortlægger kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked.

Samme uddannelse, forskelligt arbejde

SFI-undersøgelsen viser, at især kvinderne er blevet bedre uddannet i de sidste 20 år, og at der er en lidt mere lige kønsfordeling på uddannelserne generelt. Men selv når de to køn har de samme typer af uddannelser, finder mænd gennemgående oftere job i den private sektor end kvinder.

”Vi kan fx se, at kvindelige fysioterapeuter primært bliver offentligt ansat, mens deres mandlige studiekammerater oftest ender i det private. Det samme gælder eksempelvis jurister eller kokke,” forklarer seniorforsker Mona Larsen.

Fokus på overgang til arbejde

Det er første gang, at overgangen fra uddannelse til arbejde er blevet kortlagt i forhold til køn, og resultaterne giver et nyt perspektiv, påpeger SFI-forskeren:

”Hidtil har man talt meget om, at mænd og kvinder vælger forskellige uddannelser. Og det er vigtigt, for der er stadig store forskelle – især på de korte og de mellemlange uddannelser. Men man bør også rette fokus på overgangen fra uddannelse til arbejdsliv,” siger Mona Larsen.

Opdeling et problem

Den kraftige kønsopdeling kan blive en stor udfordring i de kommende år. Det gælder fx i den kvindedominerede offentlige sektor, hvor gennemsnitsalderen i dag er ganske høj, så der kan komme til at mangle arbejdskraft fremover. Til gengæld er der stor konkurrence om bl.a. ufaglærte job i en del mandedominerede brancher, så her truer arbejdsløsheden.

”Hvis vi skal udnytte de knappe ressourcer optimalt, så kræver det en mere lige fordeling af mænd og kvinder,” vurderer Mona Larsen.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Fakta

publikation Et kønsopdelt arbejdsmarked
Forfattere Mona Larsen, Helle Holt, Malene Rode Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked
Kontaktperson

Mona Larsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk

Søg på sfi.dk