SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Starten er gået til evaluering af folkeskolereformen

Del

I dag udkommer den første måling i en omfattende evaluering af Folkeskolereformen. Den sætter fokus på elevernes trivsel og oplevelse af undervisningen før reformen, og skal fungere som sammenligningsgrundlag for lignende målinger over de næste 4 år.

Tre af fire elever i folkeskolen trives godt, mens godt seks af ti også har høj faglig interesse for skolen. Det viser en ny måling fra SFI, der tager temperaturen på, hvordan eleverne trivedes i foråret 2014, dvs. før Folkeskolereformen blev indført. Målingen danner en af grundstenene i en 5-årig evaluering af Folkeskolereformen. Den er gangsat af Undervisningsministeriet og omfatter både elever, lærere, skoleledere og forældre.

De yngste elever er mest positive

Målingen viser også, at de fleste elever har gode relationer til deres lærere, mens holdningerne til den egentlige undervisning er mere spredte. Kun en tredjedel af eleverne fortæller desuden, at de er meget fysisk aktive i skolen. ”Selvom forskellene flere steder er små, så er tendensen, at de yngste elever er mere positive og aktive i skolen end de ældste. De ældre elever er fx mere kritiske overfor undervisningen, mens de yngre i højere grader fysisk aktive”, fortæller seniorforsker Vibeke Myrup Jensen. Analysen bygger på spørgeskemabesvarelser fra godt 28.000 elever fra 4., 6. 8. og 9. klasse, fordelt på 213 skoler landet over.

Afhængige af data fra skolerne

Bag dataindsamlingen står SFI i samarbejde med KORA, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og Trygfondens børneforskningscenter. De vigtigste deltagere er dog skolerne, understreger seniorforsker Chantal Pohl Nielsen: ”Vi er meget taknemmelige for, at skolerne stiller op til et så omfattende projekt. Det er jo ingen hemmelighed, at der er livlig debat om reformen, og netop derfor er det afgørende at få viden om dens effekter. Det kan vi kun, hvis lærere, ledere, elever og forældre fortæller os, hvordan de oplever forandringerne.” 

Søg på sfi.dk