SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Støtte til tidligere anbragte unge kræver fleksibilitet

Del

For tidligere anbragte unge kan overgangen til voksenlivet være svær. Fire initiativer prøver nye veje i den professionelle støtte til de unge, fx ved at koordinere indsatsen bedre mellem fagfolk, inddrage de unge og deres netværk mere aktivt eller bringe frivillige kræfter i spil. Det har givet gode resultater, viser SFI’s evaluering.

SFI har evalueret fire projekter inden for den såkaldte Efterværnspakke, som er igangsat af Socialstyrelsen med satspuljemidler. Fælles for de fire projekter er, at de går nye veje i bestræbelserne på at støtte sårbare unge, der tidligere har været anbragt, og nu er på vej ind i voksenlivet.

Fleksibel og vedholdende indsats

Et af projekterne er ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som er afprøvet i fire kommuner. Her arbejder kommunale fagfolk sammen i en tværfaglig gruppe, hvor også den unge selv og repræsentanter fra den unges netværk sidder med ved bordet og drøfter ønsker og mål. Gruppen følger den unge fra 15- til 23-årsalderen.

Evalueringen viser, at de unge i højere grad oplever at blive lyttet til og inddraget i processen, og fagfolk oplever, at det bliver nemmere at koordinere indsatsen mellem forskellige forvaltninger. Det gør det muligt at være fleksible og finde de indsatser, der passer netop denne ung bedst – og at være vedholdende i kontakten til de unge, der ofte er sårbare og mindre modne end deres jævnaldrende.

Frivillige kræfter

De tre øvrige projekter inddrager kræfter uden for kommunalt regi i arbejdet med de unge. Det gælder fx et projekt, hvor de unge bliver tilknyttet en frivillig organisation, enten ved at få en mentor eller blive inviteret ind i en gruppe af ligesindede på et af organisationens mødesteder for unge. Evalueringen viser, at tilbud som disse ofte har held til at få kontakt til tidligere anbragte unge, der ellers kan betegnes som ’foranstaltningstrætte’ og viger uden om kommunale tilbud.

”Projekter som de fire, vi her har set på, gør paletten af tilbud til denne gruppe unge bredere, men der er stadig brug for at udvikle støttetilbud, der når de allermest udsatte blandt de tidligere anbragte”, siger seniorforsker Jan Hyld Pejtersen. 

Fakta

publikation Anbragte unges overgang til voksenlivet
Forfattere Anemone Skårhøj, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Kirstine Karmsteen, Helene Oldrup, Jan Hyld Pejtersen
Emner Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson(er)

Jan Hyld Pejtersen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 98 E-MAIL jhp@vive.dk

Søg på sfi.dk