SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Støtte til udsatte boligområder giver aktivt naboskab

Del

Det er kommet flere lokale aktiviteter og det er blevet tryggere at færdes ude om aftenen. Det er nogle af de tilbagemeldinger, der kommer fra beboerne i de udsatte boligområder, der modtog støtte fra Landsbyggefondens 2006-2010-pulje.

Landsbyggefonden har i perioden fra 2006 til 2010 uddelt ca. 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i udsatte boligområder over hele landet. SFI har sammen med Rambøll Management Consulting evaluereret effekten af støtten til boligområderne.

Positive oplevelser

Spørger man beboerne, har de støttede områder udviklet sig positivt i perioden efter indsatserne. Evalueringens spørgeskemaundersøgelse viser bl.a., at der i 2015 var flere beboere, som deltog i lokale aktiviteter i boligområdet, end der var i 2010 – og færre, som følte sig utrygge ved at færdes ude i området om aftenen.

Flere mener også, at boligområdet er bedre end sit ry, og godt fire ud af fem føler, at man tager sig godt af socialt udsatte i området. I 2010 var det kun tre ud af fire, der syntes sådan.

Nye beboere

Evalueringen trækker også på registeroplysninger om udviklingen blandt beboerne i de boligområder, der har modtaget støtte, og i lignende områder, der ikke har fået midler fra puljen.

 Her viser tallene bl.a., at indsatserne har betydet, at andelen af beboere i arbejde er steget – i hvert fald på kort sigt. Det skyldes både, at flere er kommet i arbejde blandt dem, der allerede boede i boligområderne, og at der er flyttet nye folk ind, der i højere grad arbejder. Indsatserne har også fået færre med etnisk minoritetsbaggrund til at flytte fra boligområderne.

 Derimod er det sværere at indkredse indsatsernes effekt på beboernes øvrige liv, fx når det gælder indkomstniveauet i boligområderne eller forekomsten af kriminalitet blandt de yngre beboere.

Fakta

publikation Boligsociale indsatser og huslejestøtte
Forfattere Vibeke Jakobsen, Malene Rode Larsen
Emner Boligsociale område, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktperson

Vibeke Jakobsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 09 E-MAIL vij@vive.dk

Søg på sfi.dk