SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Stor forskel i kommuners indsatser for sindslidende

Del

Det er nemmere for psykisk syge danskere at få støtte i form af fx en kontaktperson eller et botilbud, hvis de bor i en landkommune, end hvis de bor i en storbykommune. Det viser en ny rapport fra SFI, der også tegner et portræt af de borgere, der modtager sociale indsatser over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

En ny rapport fra SFI stiller for første gang skarpt på de danskere, der benytter sig af tilbud, der på forskellig vis hjælper folk med psykiske lidelser med at få struktur på hverdagen – fx botilbud, dagtilbud og støtteperson.

Forskellig praksis i kommuner

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på kommunernes praksis på området. Tyndt befolkede kommuner giver støtte til relativt flere sindslidende end storbykommuner – selvom tallene ikke tyder på, at der bor flere med psykiske lidelser på landet end i byerne.

Det varierer også meget, hvor længe borgerne er i støtteordningerne i de enkelte kommuner. Når det fx gælder botilbud, afslutter nogle kommuner støtten til mere end halvdelen af borgerne over en periode på fem år, mens andre kommuner udsluser under hver tiende.

Portræt af modtagerne 

Mange af de sindslidende, der modtager støtten, er enlige, et flertal er mænd og et mindretal har børn. Der er også mange uden uddannelse blandt dem – 85 pct. af dem, der modtager den mest intensive form for støtte, har fx kun en grundskoleuddannelse. I den periode, rapporten ser på – fra 2007 til 2011 – er gruppen af modtagere vokset jævnt.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og bygger bl.a. på oplysninger fra KMD, kommunerne og Sundhedsstyrelsen. 

Fakta

publikation Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser
Forfattere Steen Bengtsson, Helene Jørgensen, Sigrid Trier Grønfeldt
Emner Handicap, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk