SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Store skadevirkninger af seksuelle overgreb

Del

Der er klare sammenhænge mellem seksuelle overgreb og unges vanskeligheder som lav tilfredshed med livet og stort forbrug af alkohol og hash. Det viser en ny SFI-rapport om unge grønlændere, der dermed peger på store perspektiver i at forebygge seksuelle overgreb.

Man har i Grønland længe vidst, at der er mange, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn. Der har i de senere år været en række aktiviteter for at behandle og forebygge – senest har et rejsende hold terapeuter arbejdet i forskellige byer med behandling af senfølger. Departementet for Familie og Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre, har derfor bestilt denne undersøgelse for at få mere viden om, hvad det på længere sigt betyder at have været udsat for seksuelle overgreb for at kunne styrke det forebyggende arbejde.

Unge, der mistrives

Undersøgelsen viser, at de unge, der som børn er blevet udsat for seksuelle overgreb, har et svært liv. Der er en klar sammenhæng mellem det at være blevet udsat for seksuelle overgreb som barn og et tidligt og stort forbrug af alkohol og hash og lav selvopfattelse. Dette gælder både for kvinder og mænd. Unge kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, er desuden sjældnere er i gang med en uddannelse efter folkeskolen og bliver oftere gravide som meget unge.

Blandede seksuelle erfaringer

Hver tredje unge grønlænder havde ikke noget ønske om, at der skulle ske noget seksuelt, første gang de havde sex med et andet menneske. Hver femte kvinde og hver tiende mand svarer direkte, at det var andre, der fik dem til at være med til det seksuelle samvær. ”En væsentlig del af de vanskeligheder, Grønland står overfor med den unge generation, hænger sammen med, at mange af de unge har været udsat for seksuelle overgreb. Dermed er der store perspektiver i at styrke det fokus, som Selvstyret har på forebyggelse,” siger seniorforsker Else Christensen, der sammen med seniorforsker Siddhartha Baviskar har lavet undersøgelsen.

Fakta

publikation Unge i Grønland
Forfattere Else Christensen, Siddhartha Baviskar
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk